Zakład Magnetyzmu

Kierownik Zakładu Magnetyzmu:

Dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN

tel.: +48 22 6915 904
e-mail: kamiz@igf.edu.pl

W Zakładzie Magnetyzmu działają trzy grupy badawcze:

  • Paleomagnetyzm i badania środowiskowe (z Laboratorium Paleomagnetyzmu i Badań Środowiskowych)
  • Geoelektromagnetyzm
  • Obserwacje Geomagnetyczne

Zakład współpracuje z dwoma instytutowymi obserwatoriami magnetycznymi

W ramach zakładu działają dwa laboratoria:

Laboratorium Paleomagnetyzmu i Badań Środowiskowych (odpowiedzialny dr Tomasz Werner, Warszawa)

Laboratorium Geoelektromagnetyzmu (odpowiedzialny dr Jan Reda, Centralne Obserwatorum Geofizyczne,  Belsk)