Komisje Rady Naukowej IGF PAN na kadencję 2023-2026

Komisja Doktorska

Komisja ds. Stypendium im. Profesora Kacpra Rafała Rybickiego

Komisja ds. konkursów wewnętrznych dla Młodych Naukowców