Badania

 • Rozwijanie mechaniki ośrodków ciągłych z asymetrycznymi naprężeniami lub gęstym rozkładem defektów;
 • Teoretyczne modelowanie i symulacje komputerowe procesów zachodzących w ogniskach trzęsień ziemi oraz aktywności sejsmicznej wzdłuż uskoku w różnych skalach czasowych (pojedyncze zjawisko, cykle, długoterminowa aktywność sejsmiczna);
 • Fizyczna interpretacja parametrów źródła sejsmicznego, takich jak energia sejsmiczna i moment sejsmiczny, oraz statystycznych relacji pomiędzy nimi, oparta zarówno na obserwacjach jak i na modelach teoretycznych, dla różnych typów trzęsień ziemi, włączając w to zjawiska tektoniczne, jak i indukowaną sejsmiczność kopalnianą;
 • Modelowanie stochastyczne oraz analiza relacji makroskopowych związanych z trzęsieniami ziemi i innymi zjawiskami geofizycznymi, nieliniowa stochastyczna analiza szeregów czasowych, badanie przyczyn powstawania rozkładów o długich ogonach i wzorów multifraktalnych;
 • Rozwijanie nowoczesnych algorytmow i metod symulacji komputerowych w kontekście problematyki geofizycznej; w tym badania w zakresie technik time reversal, dynamiki molekularnej i technik Markov Chain Monte Carlo;
 • Badania teoretyczne w zakresie teorii inwersji probabilistycznej oraz jej zastosowanie w problematyce sejsmologicznej; Teoria Inwersji

 • Teoretyczna analiza i modelowanie własności geomateriałów wielofazowych i ich parametrów efektywnych; przepływy przez ośrodki porowate; nowe prawa filtracji; wyprowadzanie makroskopowych równań transportu;
 • Monitoring i badanie fal rotacyjnych i efektów rotacyjnych generowanych przez trzęsienia ziemi i wstrząsy lodowcowe;
 • Teoretyczne i numeryczne badania procesów poprzedzających trzęsienia ziemi, w szczególności relacje z polami elektrycznym i elektromagnetycznym;
 • Automaty komórkowe i inne układy złożone jako modele zjawisk geofizycznych;
 • Dyskretne układy dynamiczne i analiza ich matematycznych własności.