Granty NAWA

Aktualnie realizowane projekty

Tytu projektu                      

Akronim

Kierownik/ koordynator projektu

Źródło finansowania

Okres realizacji

Studia doktoranckie w dziedzinie geofizyka   dr hab inż. Krzysztof Kochanek, prof. PAN NAWA 2019-2023
PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej NAWA PROM dr hab. inż. Krzysztof Kochanek, prof. PAN NAWA 2019-2020
Międzynarodowe publikacje szansą na umocnienie pozycji IGF PAN na arenie międzynarodowej NAWA Promocja Zagraniczna dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN NAWA 2019-2020
Wymiana Bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polska a Republiką Francuską PHC Polonium   dr Adam Nawrot NAWA 2020-2021