Granty NAWA

Aktualnie realizowane projekty

 

Tytu projektu                       Akronim Kierownik/ koordynator projektu Źródło finansowania Okres realizacji
         

Zakończone projekty

 

Tytu projektu                       Akronim Kierownik/ koordynator projektu Źródło finansowania Okres realizacji
PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej NAWA PROM dr hab. inż. Krzysztof Kochanek, prof. PAN NAWA 2019-2023
Międzynarodowe publikacje szansą na umocnienie pozycji IGF PAN na arenie międzynarodowej NAWA Promocja Zagraniczna dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN NAWA 2019-2021
STER – Stypendia doktorskie dla
cudzoziemców
NAWA STER dr hab. inż. Krzysztof Kochanek, prof. PAN NAWA 2019-2020
NAWA Wymiana bilateralna naukowców NAWA Wymiana z Węgrami dr hab. inż. Michael Nones NAWA 2020-2021
Wpływ człowieka na charakterystykę mikrobiologiczną pokrywy śnieżnej w wybranych zlewniach górskich Karkonoszy - wymiana bilateralna naukowców NAWA Wymiana z Francją  dr Adam Nawrot NAWA 2020-2021