Doktoraty

Dokumentacja postępowań jest udostępniona na stronie BIP IGF PAN zgodnie z art. 188 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rok 2021

• Michał Jakub Chamarczuk - Development of body-wave seismic interferometry imaging for mineral exploration 

Recenzenci: dr Ayse Kaslilar, dr Nori Nakata

Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Malinowski

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 29.09.2021 r.

Doktorat uzyskany z wyróżnieniem

• Dominika Krystyna Niezabitowska - Rock – magnetic properties of Paleozoic Gas – Bearing Shale Rocks from Northern Poland

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, dr Martin Chadima

Promotor: dr hab. Rafał Junosza- Szaniawski, prof. Instytutu

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 26.05.2021 r.

Doktorat uzyskany z wyróżnieniem

• Joanna Doroszkiewicz - An adaptation of flood risk management to changing climate in Poland with Biala Tarnowska catchment as a case study

Recenzenci: dr hab. Artur Magnuszewski, dr hab. Tomasz Bryndal

Promotor: prof. dr hab. inż. Renata Romanowicz

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 26.05.2021 r.

• Marta Cyz - Selected rock properties of the Lower Paleozoic shales from Baltic Basin based on the quantitative interpretation of the 3D wide-azimuth seismic data

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna, AGH, dr Gilles Bellefleur, Kanada

Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Malinowski

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 12.03.2021 r.

Rok 2020

• Wojciech Gajek - Anisotropy estimation of Lower Paleozoic shales from northern Poland using microseismic data

Recenzenci: hab. inż. Tomasz Danek, prof. AGH, dr. Andreas Wuestefeld, NORSAR, Norwegia

Promotor: dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 05.03.2020 r.

Rok 2019

• Maciej Trzeciak - Laboratory measurements and viscoelastic constitutive modeling of rock creep with application to stress prediction in intraplate sedimentary basins

Recenzenci: prof. François Cornet, prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba

Promotor: dr hab. Marek Jarosiński

Promotor pomocniczy: dr Marcin Dąbrowski

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 03.12.2019 r.

• Piotr Klejment -  The microscopic insight into fracturing of brittle materials with the Discrete Element Method

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. Ferenc Kun

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 30.09.2019 r.

• Łukasz Przyborowski -  Analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepływu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedynczych zbiorowisk rośliny wodnej

Recenzenci: dr hab. inż. Tomasz Kałuża, prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik

Promotor: dr hab. Robert Bialik, prof. PAN

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 30.09.2019 r.

• Jacek Trojanowski -  Advanced migration and filtration techniques for microseismic data

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak, dr Andreas Wuestefeld

Promotor: dr hab. inż.  Michał Malinowski, prof. PAN

Kopromotor: dr Leo Eisner, Seismik s.r.o.

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 25.04.2019 r.

• Mikołaj Karpiński -  Modelowanie pola prędkości wody nad formami dennymi w korytach rzecznych metodą siatkową Boltzmanna

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski, dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk

Promotor: prof. dr hab. Paweł Rowiński

Promotor pomocniczy: dr hab. Robert Bialik

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 25.04.2019 r.

• Szymon Oryński -  Analiza głębokich struktur litosfery w obrębie stref uskokowych Dolska i Odry, w wyniku zintegrowanej interpretacji 1-D, 2-D oraz 3-D danych magnetotellurycznych

Recenzenci: dr hab. Jerzy Sobotka, dr hab. inż. Michał Stefaniuk

Promotor: dr hab. Waldemar Jóźwiak, prof. PAN

Promotor pomocniczy: dr inż. Wojciech Klityński

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 25.04.2019 r.

• Iga Sandra Szczepaniak-Wnuk -  Badania zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów rzeki Wisły na wybranych jej odcinkach z zastosowaniem metod magnetycznych

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna, dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska

Promotor: dr hab. Beata Górka- Kostrubiec, prof. PAN

Promotor pomocniczy: dr Sylwia Dytłow

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 25.04.2019 r.

Rok 2018

• Joanna Ćwiąkała -  ''Zapis recesji uchodzącego do morza lodowca Hansa w świetle badań geofizycznych, geomorfologicznych i sedymentologicznych w zatokach Isbjørnhamna i Hansbukta, Hornsund, południowy Spitsbergenu"

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Rudowski, prof. dr hab. Marek Zajączkowski

Promotor: dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM

Promotor pomocniczy: dr Mateusz Moskalik

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 19.12.2018 r.

• Mariusz Burzyński -  ''Paleomagnetyzm, własności magnetyczne oraz petrografia skał meta-magmowych Zachodniego Spitsbergenu"

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, prof. dr hab. Stanisław Mazur

Promotor: prof. dr hab. Marek Lewandowski

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Michalski

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 19.12.2018 r.

• Joanna Sziło -  ''Wpływ recesji lodowców na rzeźbę obszaru i warunki hydrologiczne zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego)"

Recenzenci: dr hab. Piotr Migoń, dr hab Waldemar Kociuba

Promotor: dr hab. Robert Bialik

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 19.12.2018 r.

• Jakub Guzikowski -  ''Modelowanie czasu ekspozycji na promieniowanie UV Słońca na potrzeby zdrowia publicznego”

Recenzenci: dr hab. n. med. Piotr Tyszko, dr hab. Krzysztof Markowicz

Promotor: prof. dr hab. Janusz Krzyścin

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 19.12.2018 r.

Doktorat uzyskany z wyróżnieniem

• Anna Adamczyk -  ''Application of full- waveform inversion to land datasets: how much does the acquisition matter?”

Recenzenci: dr hab. inż. Tomasz Danek, Prof. Jean Virieux

Promotor: dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 14.11.2018 r.

• Anna Maria Łoboda -  ''Wpływ sezonowej zmienności właściwości biomechanicznych wybranych gatunków roślin zakorzenionych w wodach płynących na opory przepływu"

Recenzenci: dr hab. inż. Tomasz Kałuża, prof. nadzw. , dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. nadzw.

Promotor: dr hab. Robert Bialik

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 14.11.2018 r.

Doktorat uzyskany z wyróżnieniem

• Artur Szkop -  ''Identyfikacja obszarów źródłowych aerozoli atmosferycznych na podstawie pomiarów parametrów fizycznych aerozoli oraz analizy statystycznej trajektorii wstecznych mas powietrza"

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Wibig, prof. dr hab. Jacek Piskozub

Promotor: dr hab. Aleksander Pietruczuk, prof. PAN

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 14.11.2018 r.

Doktorat uzyskany z wyróżnieniem

• Magdalena Gwizdała-  ''Zastosowanie własności magnetycznych osadów glacjalno- morskich do Jakościowej analizy egzaracji lodowca Werenskiolda (SW część Ziem Wedela Jarlsberga, Spitsbergen)"

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Teresa Grabowska, dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM

Promotor: prof. dr hab. Maria Teisseyre - Jeleńska, dr hab. Leszek Łęczyński

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 26.09.2018 r.

• Daniel Kępski-  ''Wpływ rzeźby i pokrycia terenu na rozkład przestrzenny i dynamikę zmian pokrywy śnieżnej na tundrze w okolicy Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie"

Recenzenci: dr hab. Robert Bialik, dr hab. Bogdan Gądek

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Migała

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 26.09.2018 r.

• Katarzyna Dudzisz-  ''Palaeomagnetic and rock magnetic investigations of the Triassic rocks from Svalbard Archipelago"

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, prof. František Hrouda

Promotor: dr hab. Rafał Junosza - Szaniawski, prof. PAN

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 26.09.2018 r.

Doktorat uzyskany z wyróżnieniem

• Kamil Waśkiewicz-  ''Zastosowanie techniki skal czasowych do modelowania i inwersji akustycznego pola falowego"

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Leśniak, dr hab. Dorota Mozyrska

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Dębski

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 26.09.2018 r.

• Marek Grądzki -  ''Wpływ oporności elektrycznej i przewodnictwa cieplnego na krótkofalową niestabilność wyporności magnetycznej"

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Ekiel- Jeżewska, dr hab Grzegorz Łukaszewicz

Promotor:dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 27.06.2018 r.

Doktorat uzyskany z wyróżnieniem

• Emilia Karamuz -  ''Wpływ zmian klimatu oraz użytkowania  terenu na przepływ środkowej Wisły"

Recenzenci: dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW, dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB

Promotor:  prof. dr hab. Renata Romanowicz

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 13.02.2018 r.

• Hadush Kidane Meresa -  ''Modelling of Hydrological Extremes under the Influence of Future Climate Change"

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul, dr hab. inż. Bogdan Ozga- Zieliński

Promotor:  prof. dr hab. Renata Romanowicz

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 13.02.2018 r.

• Sisay Eshetu Debele-  ''Frequency analysis of extreme river flows: selected methods and their application"

Recenzenci: dr hab Wojciech Jakubowski, dr hab. inż. Bogdan Ozga Zieliński

Promotor:  prof. dr hab. Renata Romanowicz

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 13.02.2018 r.

Rok 2017

• Andrzej Górszczyk -  ''Application of Discrete Curvelet Transform in enhanced seismic imaging and accurate velocity model building"

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Leśniak, prof. Alireza Malehmir, Uppsala University

Promotor: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN  IGF PAN

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 30.11.2017 r.

Doktorat uzyskany z wyróżnieniem

• Izabela Pawlak -  ''Analiza zmienności zawartości ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery w województwie mazowieckim"

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Wibig, prof. dr hab. Jacek Piskozub

Promotor:  dr hab. Janusz Jarosławski  IGF PAN

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 30.11.2017 r.

• Tomasz Wawrzyniak -  ''Modelowanie bilansu wodnego arktycznej zlewni niezlodowaconej na przykładzie Fuglebekken (Spitsbergen)"

Recenzenci: dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ, dr hab. Artur Magnuszewsk, prof. UW

Promotor:  prof. dr hab. Jarosław Napiórkowski  IGF PAN

Promotor pomocniczy: dr hab. Marzena Osuch, prof. PAN

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 30.11.2017 r.

Doktorat uzyskany z wyróżnieniem

• Sylwia Dytłow -  ''Badanie zanieczyszczenia środowiska w Warszawie na podstawie własności magnetycznych kurzu ulicznego"

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Teresa Grabowska, dr hab. Hanc - Kuczkowska

Promotor: prof. dr hab. Maria Teisseyre - Jeleńska  IGF PAN

Promotor pomocniczy: dr hab. Beata Górka- Kostrubiec, prof. PAN

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 30.11.2017 r.

Doktorat uzyskany z wyróżnieniem

• Oskar Głowacki -  ''Zastosowanie metod akustyki podwodnej w badaniach procesów lodowych występujących w fiordach arktycznych na przykładzie fiordu Hornsund na Spitsbergenie"

Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Klusek, dr hab. Witold Szczuciński

Promotor:  dr hab. Jarosław Tęgowski  Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy: dr Mateusz Moskalik

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 11.04.2017 r.

Doktorat uzyskany z wyróżnieniem

• Katarzyna Ślęzak -  ''Niezmienniki funkcji przejścia w modelowaniu 3-D struktur geoelektrycznych Pomorza Zachodniego"

Recenzenci: dr hab Stanisław Mazur, dr hab Michał Stefaniuk

Promotor:  dr hab. Krzysztof Nowożyński  IGF PAN

Promotor pomocniczy: dr Anne Neska  IGF PAN

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 11.04.2017 r.

Rok 2016

• Agnieszka Rajwa- Kuligiewicz -  ''The impact of hydrologic regime and channel morphology on oxygen conditions in rivers"

Recenzenci: prof. dr hab. inż.  Artur Radecki- Pawlik, dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB

Promotor: prof. dr hab. Paweł Rowiński

Promotor pomocniczy: dr hab. Robert Bialik

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 29.11.2016 r.

• Maria Kozłowska -  ''Studying a possible inclusion of selected methods of estimating stress filed changes and seismic activity to the analysis of  anthropogenic seismic processes"

Recenzenci: prof. dr hab. inż.  Józef Dubiński, prof. dr  Marco Bohnhoff

Promotor: dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, prof. PAN

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 27.09.2016 r.

• Agnieszka Ewa Czerwińska- ''Analiza pomiarów i modelowanie biologicznie czynnego promieniowania UV Słońca dla wybranych miejsc w Polsce - ocena efektów fotomedycznych"

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Piskozub, prof. dr hab. Joanna Wibig

Promotor: prof. dr hab. Janusz Krzyścin

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 15.06.2016 r.

Rok 2015

• Monika Dec - "Zróżnicowanie w budowie górnego płaszcza Ziemi na podstawie modelowania sejsmicznego fal P dla wybranych jednostek tektonicznych"

Recenzenciprof. dr. hab. inż. Teresa Grabowska, dr hab. Piotr Senatorski, prof. PAN

Promotor: dr hab. Edward Perchuć

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 25.03.2015 r.

Rok 2014

• Magdalena Maria Mrokowska - "Opory przepływu w korytach otwartych w warunkach przejścia fali wezbraniowej

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Kubrak, prof. dr hab. Artur Radecki-Pawlik

Promotor: prof. dr hab. Paweł Rowiński

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 12.02.2014 r.

Doktorat uzyskany z wyróżnieniem

Rok 2013

• Bartłomiej Luks "Dynamika zmian pokrywy śnieżnej w rejonie południowo-zachodniego Spitsbergenu"

Recenzenciprof. dr hab. Jarosław J. Napiórkowski, dr hab. Grzegorz Rachlewicz, prof. UAM

Promotor: prof. dr hab. Renata Romanowicz

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 21.02.2013 r.

• Piotr Sobolewski "Zmienność biologicznie czynnego promieniowania UV Słońca w różnych skalach czasowych

Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Pawłowska, prof. dr hab. Witold G. Strupczewski

Promotor: prof. dr hab. Janusz Krzyścin

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 21.02.2013 r.

 Dariusz Puczko "Czasowa i przestrzenna zmienność ruchu spitsbergeńskich lodowców uchodzących do morza na przykładzie lodowca Hansa

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Renata Romanowicz, dr hab. Marek Grześ, prof. UAM

Promotor: dr hab. Piotr Głowacki, prof. PAN

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 13.06.2013 r.

Rok 2012

 Łukasz Rudziński - "Zastosowanie rozszerzonej techniki Podwójnych Różnic do lokalizacji zjawisk sejsmicznych

Recenzenciprof. dr hab. Stanisław Lasocki, dr hab. Andrzej Leśniak, prof. AGH

Promotor: dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 29.02.2012 r.

 Mateusz Moskalik - "Zróżnicowanie morfologiczne dna i akustyczna identyfikacja osadów dennych młodego środowiska peryglacjalno-morskiego w rejonie Brepollen (Hornsund, Spitsbergen)

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Jania, dr hab. inż. Marek Moszczyński, prof. nadzw. PG

Promotor: dr hab. Jarosław Tęgowski, prof. nadzw. PG

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 5.07.2012 r.

Doktorat uzyskany z wyróżnieniem

 Michał Pętlicki - "Modelowanie bilansu masy i energii lodowca Arie na Spitsbergenie

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław J. Napiórkowski, dr hab. Krzysztof Migała, prof. UWr

Promotor: dr hab. Piotr Głowacki, prof. PAN

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 5.07.2012 r.

Rok 2011

 Bianka Nita - "Nieciągłość hodografu 8 i 20 stopni pod Alpami i Waryscydami Środkowej Europy w świetle interpretacji sejsmicznego pola falowego trzęsień ziemi

Recenzenciprof. dr hab. Roman Teisseyre, prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow

Promotor: dr hab. Edward Perchuć, prof. PAN

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 27.01.2011 r.

 Piotr Rasiński - "Drizzle formation in stratocumulus clouds” (“Powstawanie mżawki w chmurach typu stratocumulus

Recenzenci: dr hab. Wojciech Grabowski, dr Jean-Louis Brenguier

Promotor: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 27.01.2011 r.

 Marek Kubicki - "Analiza wpływu turbulencji na strukturę pola elektrycznego w granicznej warstwie atmosfery”

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Borkowski, prof. dr hab. Szymon Malinowski

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Sorbjan

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 16.11.2011 r.

Rok 2010

 Joanna Remiszewska - "Własności optyczne aerozolu atmosferycznego w rejonie Zatoki Arabskiej - wyniki badań eksperymentalnych"

Recenzenci: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW, prof. dr hab. Janusz Krzyścin

Promotor: prof. dr hab. Janusz Borkowski, dr Piotr Flatau

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 26.02.2010 r.

 Robert Bialik - "Modelowanie ruchu saltacyjnego cząstek rumowiska w przepływie rzecznym i transportu rumowiska wleczonego"

Recenzenciprof. dr hab. Janusz Kubrak, doc. dr hab. Leszek Kaczmarek

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Czernuszenko

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 26.05.2010 r.

 Adam Kiczko - "Sterowanie zbiornikiem zaporowym Siemianówka z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych doliny Narwi"

Recenzenciprof. dr hab. Paweł Rowiński, dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Napiórkowski

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 20.10.2010 r.

Rok 2009

 Iwona Markiewicz - "Miary rozproszenia w modelowaniu rozkładów prawdopodobieństwa maksymalnych rocznych przepływów"

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Węglarczyk, prof. dr hab. Janusz Borkowski 

Promotor: prof. dr hab. Witold Strupczewski

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 14.05.2009 r.

Rok 2008

 Marzena Świeczak - "System litosfera - astenosfera w strefie TESZ w Polsce na podstawie modelowań sejsmicznych i grawimetrycznych"

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Grabowska, prof. dr hab. Aleksander Guterch

Promotor: prof. dr hab. Marek Grad

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 16.01.2008 r.

 Krzysztof Michalski - "Geotektonika i paleogeografia południowego Spitsbergenu na podstawie badań paleomagnetycznych skał kambru, dewonu i karbonu z rejonu fiordu Hornsund"

Recenzenci: doc. dr hab. Jerzy Nawrocki, prof. dr hab. Magdalena Kądziałko-Hofmokl

Promotor: prof. dr hab. Marek Lewandowski

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 16.01.2008 r.

 Monika Kalinowska - "Numeryczne rozwiązywanie dwuwymiarowego równania transportu masy w powierzchniowych wodach płynących"

Recenzenciprof. dr hab. Wanda Kowalska, prof. dr hab. Romuald Szymkiewicz

Promotor: doc. dr hab. Paweł Rowiński

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 28.02.2008 r.

 Aneta Rozmarynowska - "Konstrukcja modeli Ito na podstawie szeregów czasowych o rozkładach długoogonowych (ang. long-tail)"

Recenzenci: dr hab. Zofia Mortimer, doc. dr hab. Wojciech Dębski

Promotor: doc. dr hab. Zbigniew Czechowski

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 18.06.2008 r.

• Marzena Osuch - "Modelowanie przepływu i migracji wybranych zanieczyszczeń na odcinku Narwiańskiego Parku Narodowego"

Recenzenciprof. dr hab. Janusz Kubrak, dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Napiórkowski

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 29.10.2008 r.

Rok 2007

 Grzegorz Kwiatek - "Tomografia źródła wybranych zjawisk sejsmicznych w kopalni miedzi"

Recenzenciprof. dr hab. Adam Idziak, prof. dr hab. Sławomir Gibowicz

Promotor: doc. dr hab. Wojciech Dębski

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 28.02.2007 r.

 Jan Reda -"Analiza wskaźników aktywności magnetycznej na podstawie danych z Obserwatorium w Belsku"

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Kłos, doc. dr hab. Vladimir Semenov

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Jankowski

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 28.06.2007 r.

 Agata Mazurczyk - "Pola prędkości turbulentnych w kanałach o złożonych przekrojach poprzecznych z drzewami"

Recenzenciprof. dr hab. Wojciech Majewski, prof. dr hab. Janusz Kubrak

Promotor: doc. dr hab. Paweł Rowiński

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 28.06.2007 r.

Rok 2006

 Adam Piotrowski - "Inteligentna analiza danych hydrologicznych"

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Kaczmarek, prof. dr hab. Stanisław Węglarczyk

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Napiórkowski

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 10.10.2006 r.

 Michał Malinowski "Dwu-i trójwymiarowe modelowanie struktury skorupy ziemskiej Polski południowej na podstawie zintegrowanych metod sejsmiki refrakcyjnej i refleksyjnej"

Recenzenci: prof. dr hab. Kaja Pietsch, prof. dr hab. Aleksander Guterch 

Promotor: prof. dr hab. Marek Grad

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 10.10.2006 r.

 Zdzisław Petecki"Podłoże magnetyczne w pomorskim segmencie strefy szwu transeuropejskiego"

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Grabowska, doc. dr hab. Edward Perchuć

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Jankowski

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 28.02.2006 r.

 Endre Hegedüs"Seismic probing of the Panoian lithosphere from the basin substratum down the lower crust" (Sejsmiczne sondowanie litosfery panońskiej- od podłoża basenu do dolnej skorupy)"

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Grad, prof. dr hab. Ryszard Ślusarczyk

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Guterch

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora: 10.10.2006 r.