Nasi doktoranci/Our students

STUDIA DOKTORANCKIE 

AGATA BURY

Zakład Magnetyzmu
promotor: dr hab. Anne Neska

e-mail: abury@igf.edu.pl

ALICJA CAPUTA

Zakład Sejsmologii
promotor: dr hab. Łukasz Rudziński

email:acaputa@igf.edu.pl

ALNILAM FERNANDES

Zakład Fizyki Atmosfery
opiekun merytoryczny: dr hab. Aleksander Pietruczuk

email: afernandes@igf.edu.pl

BEATA LATOS

Zakład Fizyki Atmosfery
opiekun merytoryczny: dr Dariusz Baranowski

email: blatos@igf.edu.pl

SILVANA MAGNI

Zakład Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Białecki

email: smagni@igf.edu.pl

ARTUR MARCINIAK

Zakład Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Majdański

email:amarciniak@igf.edu.pl

DUY QUANG NGUYEN

Zakład Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: prof. dr hab. inż. Michał Malinowski

email: qnguyen@igf.edu.pl

JULIA REWERS

Zakład Sejsmicznych Badań Litosfery
opiekun merytoryczny: dr hab. Piotr Środa

email: jrewers@igf.edu.pl

ANAHITA SATTARI

Zakład Fizyki Atmosfery
opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Jacek Kamiński

email: asattari@igf.edu.pl

RISHABH PRAKASH SHARMA

Zakład Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Białecki

email: ssharma@igf.edu.pl

BRIJ BHUSHAN SINGH

Zakład Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: prof. dr hab. inż. Michał Malinowski

email: bsingh@igf.edu.pl

MIĘDZYNARODOWA ŚRODOWISKOWA SZKOŁA DOKTORSKA

MARTA MAJERSKA

Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki
promotor: dr hab. Marzena Osuch, promotor pomocniczy: dr Tomasz Wawrzyniak

email: mmajerska@igf.edu.pl

JULIAN PODGÓRSKI

Zakład Badań Polarnych i Morskich
promotorzy: prof. dr hab. Piotr Głowacki, dr hab. Michał Pętlicki

email: jpodgorski@igf.edu.pl

MARCIN MIESZCZAK

Zakład Badań Polarnych i Morskich
promotor: prof. dr hab. inż.  Monika A. Kusiak

email: marcin.mieszczak@igf.edu.pl

TANMAY KELUSKAR

Zakład Badań Polarnych i Morskich
promotor: prof. dr hab. inż. Monika A.  Kusiak

email: tanmay.keluskar@igf.edu.pl

SZKOŁA DOKTORSKA GEOPLANET

JAKUB KOKOWSKI

Zakład Sejsmologii
promotor: dr hab. Łukasz Rudziński

email:jkokowski@igf.edu.pl

IZABELA NOWACZYŃSKA

Zakład Sejsmologii
promotor: dr hab. Grzegorz Lizurek

email:inowaczynska@igf.edu.pl

SARASIJA SANAKA

Zakład Magnetyzmu
promotor: dr hab. Anne Neska

e-mail: ssanaka@igf.edu.pl

TESFAYE BELAY SENBETA

Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki
promotor: prof. dr hab. Renata Romanowicz

email: tsenbeta@igf.edu.pl

WOJCIECH SZKÓŁKA

Zakład Magnetyzmu
promotor: dr hab. Krzysztof Mizerski

e-mail: wszkolka@igf.edu.pl

ANNA TYMIŃSKA

Zakład Sejsmologii
promotor: dr hab. Grzegorz Lizurek

e-mail: atyminska@igf.edu.pl

MOTUMA SHIFERAW REGASA

Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki
promotor: dr hab. Michael Nones

e-mail: mregasa@igf.edu.pl