NCN

KONKURSY NCN

NABORY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

AKTUALNE NABORY

nabór ciągły od 24 lutego 2020, zgodnie z wymogami agencji wiodącej CEUS-UNISONO Konkurs na projekty dwu- i trójstronne realizowane w ramach współpracy z partnerami z Austrii, Czech i Słowenii, których ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez zagraniczne agencje finansujące badania (Lead Agency Procedure). CEUS-UNISONO

16.03.2020 – 16.06.2020

OPUS 19

Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców.

Opus19

 

PRELUDIUM 19

Konkurs na projekty badawcze realizowany przez osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora. 

Preludium19

 

POLS

Konkurs w ramach tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich. Konkurs na projekty  badawcze prowadzone przez naukowców dowolnej narodowości, w tym obywateli polskich, którzy chcą realizować swoje projekty w powiązaniu z polską organizacją badawczą lub firmą w dowolnej dziedzinie akademickiej. 

POLS

15.06.2020 – 15.09.2020

SONATA BIS 10

Konkurs na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

 

MAESTRO 12

Konkurs na projekty badawcze prowadzone przez doświadczonych naukowców, mające na celu prowadzenie pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

 

 

DAINA 2

Konkurs na polsko – litewskie projekty badawcze.

 

15.09.2020 – 15.12.2020

OPUS 20 + LAP

Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców, w tym na dwu- i trójstronne projekty realizowane z parterami z Austrii, Czech i Słowenii, a także dwustronne projekty z partnerami z Niemiec (ST i NZ) i Szwajcarii, współfinansowane przez agencje zagraniczne w oparciu o wyniki oceny przeprowadzonej przez NCN (Lead Agency Procedure).

 

 

PRELUDIUM BIS 2

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich. 

 

 

SONATA 16

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

 

 

BEETHOVEN CLASSIC 4

Konkurs na polsko – niemieckie projekty badawcze w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce.

 

15.12.2020 – 15.03.2021

SONATINA 5

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby będące do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.  
  SHENG 2 Konkurs na polsko – chińskie projekty badawcze w panelach: ST4, ST5, ST8, NZ1-NZ9, HS6.

 

 

12.2020 – 03.2021 DIOSCURI 4

Konkurs na utworzenie centrów doskonałości naukowej. 

 

nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2020 r.

MINIATURA 4 Konkurs na działania naukowe służące realizacji badań podstawowych.   

 

Prowadzone projekty