NCN

KONKURSY NCN

NABORY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

AKTUALNE NABORY

04.11 - 16.12.2019

OPUS

konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Opus18

04.11 - 16.12.2019

PRELUDIUM

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Preludium18

04.11 - 16.12.2019

SONATA

konkurs na projekty badawcze, którego celem jest wsparcie kierownika projektu w prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Sonata15

17.06 - 17.09.2019

SONATA BIS

konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

 

HARMONIA

konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

 

17.06 - 17.09.2019

MAESTRO

konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

 

 

SYMFONIA

na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce

 

14.12 - 15.03.2019

16.12 - 16.03.2020

ETIUDA

konkurs na stypendia doktorskie.

ETIUDA

 

FUGA

konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

 

 

TANGO

konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

tango3

 

POLONEZ

konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

 

  BEETHOVEN zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych.  
17.06 - 17.09.2019 UWERTURA konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych

 

 

01.04.-30.09.2019 MINIATURA

Konkurs na pojedzyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs ma na celu wsparcie osób realizujących działania naukowe w planowanym ubieganiu się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

miniatura3

15.12-15.03.2019

16.12 - 16.03.2020

SONATINA Dla naukowców do 3 lat po doktoracie. Oprócz realizacji projektu badawczego zakłada również odbycie stażu w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych. SONATINA
15.03 - 01.12.2019 MOZART Konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze, oganizowany w współpracy z Austrian Science Found (FWF) MOZART
01.07 - 01.10.2019 ALPHORN Konkurs na polsko - szwajcarskie projekty badawcze, organizowany we współpracy ze Swiss National Science Foundation ALPHORN
16.09 - 16.12.2019 DAINA Konkurs na polsko - litewskie projekty badawcze  
17.06-19.08.2019 IdeaLab

Głównym celem programu jest wzmacnianie współpracy badawczej pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Lichtensteinem oraz rozwój wiedzy opartej na badaniach. Konkurs IdeaLab zostanie przeprowadzony zgodnie z formułą "sandpit" opracowaną przez Rade Nauk Ścisłych i Technicznych Wielkiej Brytanii.

IdeaLab
17.06-28.10.2019 GRIEG

GRIEG jest konkursem, którego celem jest rozwój wiedzy opartej na badaniach, wzmacnianie polsko-norweskiej współpracy badawczej, podnoszenie jakości publikacji, szczególnie w naukach humanistycznych, wspieranie rozwoju młodych naukowców oraz budowanie pozytywnego odbioru badań naukowych w społeczeństwie.

GRIEG
Ogłoszenie w 12.2019 POLS

POLS jest mobilnościowym konkursem realizowanym w formule małych grantów, dla naukowców z zagranicy (z całego świata), chcących prowadzić badania w Polsce. 

POLS
04.11-16.12.2019 PRELUDIUM BIS 1

Konkurs PRELUDIUM BIS 1 skupia się na wsparciu kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowaniu projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. 

PRELUDIUM BIS 1

 

Prowadzone projekty