Profesury

Rok 2021

 Monika Kusiak uzyskała tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 lutego 2021 roku.

 Jacek Wojciech Kamiński uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 stycznia 2021 roku.

 Michał Malinowski uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 stycznia 2021 roku.

Rok 2020

 Tomasz Janik uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 listopada 2020 roku.

Rok 2019

 Beata Orlecka-Sikora uzyskała tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 maja 2019 roku.

Rok 2018

 Leszek Czechowski uzyskał tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 lipca 2018 roku.

 Wojciech Dębski uzyskał tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 marca 2018 roku.

 Piotr Głowacki uzyskał tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 stycznia 2018 roku.

Rok 2015

 Zbigniew Czechowski uzyskał tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 lutego 2015 roku.

Rok 2011

 Jerzy Nawrocki (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy) uzyskał tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 lutego 2011 roku.

 Renata Romanowicz uzyskała tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 3 listopada 2011 roku.

Rok 2009

 Paweł Rowiński uzyskał tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2009 roku.

Rok 2007

 Janusz Krzyścin uzyskał tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 22 października 2007 roku.

Rok 2006

 Marek Lewandowski uzyskał tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 8 czerwca 2006 roku.

 Janusz Borkowski uzyskał tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 12 października 2006 roku.