DR HAB. WŁODZIMIERZ BIELSKI, PROF. PAN

Zakład Geofizyki Teoretycznej
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
01-452 Warszawa, ul. Ks. Janusza 64,
tel. +48 22 6915682, fax: +48 22 6915915
email: wbielski@igf.edu.pl


Wykształcenie
Dr habilitowany nauk o ziemi w dziedzinie geofizyki (IGF PAN, 2007)
Doktor nauk matematycznych (Wydział Matematyki i Mechaniki UW, 1976)
Mgr matematyki (Wydział Matematyki i Fizyki, UW, 1968)


Zatrudnienie
Docent w Zakładzie Sejsmologii i Dynamiki Wnętrza Ziemi, od 2007
1976 -2007, adiunkt w Instytucie Geofizyki IGF PAN
1969-1976, starszy asystent, Wydział Matematyki i Mechaniki UW
1968-1969, asystent, Wydział Matematyki i Fizyki, UW


Inne
Kierownik Zespołu – Studium Doktoranckie


Projekty badawcze (kierownik)
Grant KBN - No 6 P04D 039 15 (1998-2001)
Grant KBN – 6 P04D 007 25 (2003-2007), Modelowanie ośrodków porowatych: struktury hierarchiczne, przepływy jedno- i wielofazowe
Wykonawca w 9 innych projektach badawczych.


Publikacje:
W. Bielski, J.J. Telega, R. Wojnar, Nonstationary flow of a viscous fluid through a porous elastic medium: Asymptotic analysis and two-scale convergence, Mech. Res. Com., 1999, vol. 26, 619-628 .
Włodzimierz R. Bielski, Józef Joachim Telega, A contribution to modelling of friction on tectonic faults, Bull. Pol. Acad. Sc. Earth Sc. 2000, 48, 33-43.
W. Bielski, J.J. Telega, 2001, Modelling contact problems with friction in fault mechanics, J. Theor. Appl. Mech., 39, 475-505.
J.J. Telega ,W. Bielski, 2002, Stochastic homogenization and macroscopic modelling of composites and flow through porous media, Theoretical and Applied Mechanics, 2002, 28-29, 337-378 ( 256 KB), Full text
J.J. Telega , W. Bielski, 2003, Flows in random porous media: effective models, Computers and Geotechnics, 30, 271–288.
Bielski, W., Kruglenko, E., Telega, J.J., Miary Younga i ich zastosowania w mikromechanice i optymalizacji. Część I. Podstawy matematyczne, Matematyka Stosowana: Matematyka dla społeczeństwa 2003, Nr 4, 90-138.
W. R. Bielski, Nonstationary flows of viscous fluids through porous elastic media. Homogenization method, Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sci., A-29 (388), Warszawa, 2005
W. Bielski, B. Gambin, An estimation of wave velocities in geomaterials , (w przygotowaniu, 2010)