Dr inż. Szymon Oryński

Zakład Magnetyzmu (Geoelektromagnetyzm)
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915 763
e-mail:
sorynski@igf.edu.pl


Wykształcenie:


Zatrudnienie:


Udział w projektach badawczych: .


 


Wybrane publikacje: