COG Belsk

Centralne obserwatorium geofizyczne

Obserwatorium Geofizyczne Instytutu Geofizyki PAN w Belsku Dużym rozpoczęło swoją oficjalną działalność w roku 1965. Obserwatorium to kontynuuje pracę obserwatorium w Świdrze, które działało od 1920 roku. Silny wzrost sztucznych zakłóceń, głównie magnetycznych, pochodzących od zelektryfikowanych linii kolejowych aglomeracji warszawskiej, spowodował konieczność przeniesienia obserwacji geomagnetycznych ze Świdra w inne miejsce, niezbyt odległe od Warszawy, a jednocześnie o małym poziomie sztucznych zakłóceń.

Obserwatorium w Belsku położone jest około 50 km na południe od Warszawy, w rejonie rolniczym, w oddaleniu od terenów zurbanizowanych i uprzemysłowionych oraz elektrycznych linii kolejowych. Zlokalizowane jest na skraju rezerwatu przyrody Modrzewina, na obszarze około 10 hektarów, w odległości około 2km od miejscowości Belsk Duży.

Obecnie prowadzi się ciągłe pomiary z zakresu fizyki atmosfery, magnetyzmu ziemskiego oraz sejsmologii. Opiekę merytoryczną nad obserwacjami sprawują Zakład Fizyki Atmosfery, Zakład Magnetyzmu i Zakład Sejsmologii.

KONTAKT

Centralne Obserwatorium Geofizyczne
Instytutu Geofizyki PAN
ul.Osiedle PAN 1
05-622 Belsk Duży

Tel.: +48 48 6610820

Współrzędne geograficzne
Szerokość: 51°50'10"N
Długość: 20°47'34"E

Prowadzone projekty

  • chihe