Programy i stypendia MEiN

Aktualnie realizowane programy i stypendia

 

 

Tytuł projektu/stypendium Kierownik projektu Źródło finansowania Okres realizacji
„TCS AH (Thematic Core Services Anthropogenic Hazard) węzeł tematyczny dla zagrożeń antropogenicznych”, Prof. dr hab. Stanisław Lasocki MEiN 2021-2023
Projekt EDU- ARCTIC.PL. Promocja badań naukowych w obszarach polarnych narzędziem umiędzynarodowiania oraz kształtowania pozytywnego odbioru społecznego polskiej nauki dr Agata Goździk MEiN 2019-2022
Zintegrowany Arktyczny System Obserwacyjny dla Svalbardu prof. dr hab.  Piotr Głowacki MEiN 2018-2023
SPUB Dobrowolski - Polska Stacja Antarktyczna im. Antoniego B.
Dobrowolskiego, Oaza Bungera, Antarktyda Wschodnia
Krzysztof Otto  MEiN 2019-2022
SPUB Dobrowolski - Polska Stacja Antarktyczna im. Antoniego B.
Dobrowolskiego, Oaza Bungera, Antarktyda Wschodnia
Krzysztof Otto  MEiN 2022-2024
SPUB Hornsund - Polska Stacja Polarna na Spitsbergenie Krzysztof Otto  MEiN 2019-2022
SPUB Hornsund - Polska Stacja Polarna na Spitsbergenie Krzysztof Otto  MEiN 2022-2024
SPUB Obserwatoria - Sieć Obserwatoriów Geofizycznych mgr Beata Fromeliusz  MEiN 2020-2023
 „Wymiana instalacji elektrycznych oraz naprawa hydroizolacji fundamentów w COG Belsk” mgr Rafał Jasiński  MEiN 2021-2022
GEOFIZYKA DLA KAŻDEGO dr Agata Goździk MEiN 2022-2023
Fascynująca Ziemia – promocja badań z zakresu Nauk o Ziemi dr Agata Goździk MEiN 2022-2024

 

Zakończone programy i stypendia

 

Tytuł projektu/stypendium Kierownik projektu Źródło finansowania Okres realizacji
Stypendium naukowe przyznane dla wybitnego młodego naukowca dr Robert Bialik Stypendium naukowe 2012-2015
Prognozowanie temperatury wody w rzekach za pomocą modeli empirycznych dr hab. Adam Piotrowski Program  Iuventus Plus 2013-2015
Stypendium naukowe przyznane dla wybitnego młodego naukowca dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN Stypendium naukowe 2012-2015
Nowy mechanizm wielkoskalowego dynama hydromagnetycznego dr hab. MNiSW 2015-2017
Krzysztof Mizerski, prof. PAN (Program Iuventus Plus)
Dwuwymiarowa analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń termicznych w powierzchniowych wodach płynących dr Monika Kalinowska MNiSW (Program Iuventus Plus) 2013-2016
Stypendium naukowe przyznane dla wybitnego młodego naukowca dr inż. Konstantinos Leptokaropoulos Stypendium naukowe 2015-2018
EDU-ARCTIC dr Agata Goździk   2016-2019
Rozbudowa puli aparatury pomiarowej do sejsmicznych badań litosfery dr hab. Tomasz Janik, prof. PAN MNiSW 2018-2020
Uczestnictwo w programie "Mobilność Plus" dr Oskar Głowacki MNiSW 2018-2020
Promocja badań naukowych w obszarach polarnych narzędziem umiędzynarodowiania oraz kształtowania pozytywnego odbioru społecznego polskiej nauki dr Agata Goździk MNiSW 2019-2021
Projekt EDU-ARCTIC 2:od badań polarnych do naukowej pasji - innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii  dr Agata Goździk MNiSW 2019-2021