dr Bartłomiej Luks

Adiunkt

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 894

e-mail: luks@igf.edu.pl


Wykształcenie:

 • 2013 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (praca pt.: "Dynamika zamian pokrywy śnieżnej w rejonie południowo-zachodniego Spitsbergenu”).

 • 2005 – magister ochrony środowiska, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski (praca pt.: „Wpływ Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie na zanieczyszczenie i degradację pokrywy glebowej”).

Publikacje:

Projekty:

 • Wykonawca w projekcie Research Council of Norway SSF Svalbard Strategic Grant "Spatial Distributions of Black Carbon and Mineral Dust in Air and Snow Surface Layers upon Svalbard Glaciers  BC-3D"

 • Wykonawca w projekcie SIOS Pilot ACCESS & SESS „Snow Observation in Svalbard SOS"

 • Wykonawca w projekcie Research Council of Norway SSF Svalbard Strategic Grant „Community Coordinated Snow Study in Svalbard – C2S3"

 • Wykonawca w projekcie Research Council of Norway SSF Svalbard Strategic Grant „Snow Monitoring using Automatic Camera Systems at Svalbard key sites – SMACS”

 • Wykonawca w projekcie NCBiR/PolarCLIMATE-2009/2-2/2010 „Sensitivity of Svalbard glacier to climate change – SVALGLAC”

 • Wykonawca w projekcie wewnętrznym IGF dla młodych naukowców nr. 500-10-15 „Uwarunkowania hydrodynamiczne i geomorfologiczne natlenienia rzek i transportu tlenu rozpuszczonego w systemie rzecznym”

 • Wykonawca w projekcie Iuventus Plus „Struktura turbulencji oraz rozkład prędkości średniej przepływu nad dennymi formami rzecznymi: eksperymenty środowiskowe w zastosowaniach do analizy transportu sedymentu”

 • Kierownik w projekcie promotorskim MNiSW nr. N N306 787940 „Dynamika procesów akumulacji i ablacji pokrywy śnieżnej”

 • Wykonawca w projekcie specjalnym MNiSW nr. 111/IPY/2007/01 „Zmienność wybranych elementów środowiska polarnego w Atlantyckim sektorze Arktyki określana na podstawie badań prowadzonych w trzech stacjach bazowych oraz na wybranych obszarach Svalbardu w okresie pomiędzy 3 MRG 1957–1958 a 4 MRP 2007–2009 – KINNVIKA”

 • Wykonawca w projekcie specjalnym MNiSW nr. 1173/IPY/2007/01/2 „Wpływ zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w troposferze na skład chemiczny opadów atmosferycznych i zmiany klimatu w Arktyce i Antarktyce – POLARCAT”

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • Rada Naukowa, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 • Association of Polar Early Career Scientist (APECS)

Nagrody i odznaczenia:

 • 2009 Mazowieckie Stypendium Doktoranckie na rok akademicki 2008/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) (2009)

 

 

 

 

 

Aktualizacja strony: 2023.08.28