Granty dla Młodych Naukowców

Zakończone granty

Tytuł grantu

Kierownik projektu

Źródło finansowania

Okres realizacji

Ewaluacja modeli warstwy granicznej w systemie Weather Research and Forecasting (WRF) dla obszaru Polski

mgr Jakub Guzikowski

Finansowanie z środków                 MNiSW i IGF PAN

2013-2015

Reakcja wieloletniej zmarzliny na zmiany klimatyczne w zlewni niezlodowaconej Fuglebekken (Spitsbergen)

mgr Tomasz Wawrzyniak

Finansowanie z środków                 MNiSW i IGF PAN

2013-2015

 

Ocena transferu tlenu z powietrza do wody generowanego występowaniem roślinności                  

 

dr Robert Bialik

 

Finansowanie z środków                 MNiSW i IGF PAN

 

2014-2015

Przygotowanie stanowiska laboratoryjnego do eksperymentów w kanałach otwartych-budowa, uruchomienie oraz wstępne prace badawcze dr Magdalena M. Mrokowska Finansowanie z środków                 MNiSW i IGF PAN 2014-2015
Modelowanie i pomiary biologicznie czynnego promieniowania UV słońca w wybranych miejscach w Polsce – ocena efektów fotobiologicznych mgr inż. Agnieszka Czerwińska Finansowanie z środków                 MNiSW 2015-2016
Opracowanie metodyki tworzenia wysokorozdzielczych skorupowych modeli prędkości za pomocą inwersji pełnego pola falowego z głębokich profilowań refleksyjnych na przykładzie danych z projektu PolandSPAN mgr inż. Andrzej Górszczyk Finansowanie z środków                 MNiSW 2015-2016
Asymilacja tradycyjnych danych wodowskazowych z danymi z obrazowania satelitarnego i lotniczego w zastosowaniu do wyznaczania map zagrożenia powodziowego mgr Emilia Karamuz Finansowanie z środków                 MNiSW 2015-2016
Wykorzystanie metod analizy obrazów do badania ruchu ziaren rumowiska rzecznego mgr Mikołaj Karpiński Finansowanie z środków                 MNiSW 2015-2016
Proste modele generujące rozkłady odwrotnie-potęgowe: symulacje i analiza własności oraz zastosowania zjawisk geofizycznych mgr Paweł Kopka Finansowanie z środków                 MNiSW 2015-2016
Badania rozkładu zanieczyszczeń wzdłuż Wisły w obrębie Warszawy na podstawie pomiarów podatności magnetycznej próbek wody i osadów rzecznych mgr Iga Szczepaniak Finansowanie z środków                 MNiSW 2015-2016
Ocena wpływu statycznych spadków naprężeń wstrząsów indukowanych na rokład sejsmiczności w rejonie otworów Prati-9 i Prati-29 pola geotermalnego The Geysers" mgr inż. Szymon Cielesta Finansowanie z środków                 MNiSW i IGF PAN 2016 - 2017
Modelowanie numeryczne zmian naprężeń wywołanych eksploatacją górniczą i badanie wpływu napręzenia głównego na rozwój sejsmiczności" mgr inż Monika Staszek Finansowanie z środków                 MNiSW i IGF PAN 2016 - 2017