Propozycja tematów badawczych

Szczegółowych informacji udzielają promotorzy, dane kontaktowe w opisie tematu pracy doktorskiej

WYNIKI REKRUTACJI ROK AKADEMICKI 2023/2024
DECYZJE DYREKTORA O WPISANIU NA LISTĘ DOKTORANTÓW 
DECYZJA NR 16/2023
DECYZJA NR 6/2023