Propozycja tematów badawczych

Szczegółowych informacji udzielają promotorzy, dane kontaktowe w opisie tematu pracy doktorskiej

 

Earthquakes swarms mechanisms and the related seismic hazard

Satellite imagery to support flood risk modelling in large European rivers

Seismic imaging of fluids in the near-surface medium for geohazard and geothermal related problems