Zespół

PROF. DR HAB. STANISŁAW LASOCKi- kierownik zespołu 

e-mail: lasocki@igf.edu.pl
tel: +48 (12) 292 38 00

PROF. DR HAB. INŻ. BEATA ORLECKA-SIKORA
Dyrektor IGF PAN
e-mail: orlecka@igf.edu.pl
tel: +48 (22) 691 59 50

MGR ANNA LEŚNODORSKA

e-mail: alesnodorska@igf.edu.pl
tel: +48 (12) 292 38 10

MGR KAROLINA CHODZIŃSKA

tel.: +48 22 6915-827
e-mail: kchodzinska@igf.edu.pl

MGR INŻ. MICHAŁ LELONEK

e-mail: lelonek@igf.edu.pl
tel: +48 (12) 292 37 91

MGR IZABELA DOBRZYCKA

e-mail: idobrzycka@igf.edu.pl
tel: +48 (12) 292 38 18

MGR BEATA PLESIEWICZ

e-mail: bples@igf.edu.pl
tel: +48 (22) 691 56 23

KAJ MICHAŁOWSKI

e-mail: kaj@igf.edu.pl
tel: +48 (22) 691 57 72

MGR MARCIN ZIMNY 

tel.: +48 22 6915-606
e-mail: mzimny@igf.edu.pl

WITOLD OLSZEWSKI

tel.: +48 22 6915-666
e-mail:wolszewski@igf.edu.pl