dr Agata Goździk

Kierownik projektów EDU-ARCTIC i ERIS

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 650

e-mail: gozdzik@igf.edu.pl


Wykształcenie:

 • 2007 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (praca pt.: "Pola prędkości turbulentnych w kanałach o złożonych przekrojach poprzecznych z drzewami”)

 • 2002 – magister geografii, specjalność geoekologia, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski (praca pt.: „Wpływ turystyki kajakowej na środowisko przyrodnicze Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego”)

 • 2002 – ukończenie 3-letniego Studium Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim

 • 2002 – uprawnienia nauczycielskie

Publikacje:

 • Stankiewicz, P., Goździk, A., Juńczyk, T., Lotkowski, L., Mikulska, A., Nawrot, A., Ostrowska, A., Piotrowski, W., 2014. Szkoła bliżej świata nauki. Innowacyjne rozwiązania w projekcie EDUSCIENCE, Warszawa.

 • Goździk, A., 2013. EDUSCIENCE PROJECT – EFFECTIVE WAY OF TEACHING NATURAL SCIENCES AT POLISH SCHOOLS. In: A. Raschi et al: Science education and guidance in schools: the way forward. Italy: 155-158.

 • Mazurczyk, A., 2007. Scales of Turbulence in Compound Channels with Trees on Floodplains, XXVII International School of Hydraulics, PUBLS. INST. GEOPHYS. POL. ACAD. SC., E-6 (390), 2007

 • Mazurczyk, A., 2007. Zalety i ograniczenia używania trójwymiarowego ADV do pomiarów prędkości turbulentnych, Zeszyt Monograficzny nr 4, Pomiary Hydrauliczne w Inżynierii Sanitarnej, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Politechnika Gdańska, Gdańsk.

 • Rowiński, P.M., Mazurczyk, A., 2006. Turbulent characteristics of flows through emergent vegetation, Proceedings of River Flow 2006, Lizbona, Portugalia, 623-630

 • Rowiński, P.M., Aberle, J., Mazurczyk, A., 2005. Shear velocity estimation in hydraulic research, Acta Geophysica Polonica, 4, 567-583.

 • Mazurczyk, A., 2006. Warunki przepływu w rzekach z kieszeniami zalewowymi - badania laboratoryjne, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 1(33), 21-28.

 • Mazurczyk, A., 2005. Flow turbulence characteristics in a vegetated channel, XXV International School of Hydraulics, Hydraulic Problems in Environmental Engineering. September 2005, 147-155.

 • Mazurczyk, A., 2005. Velocity fields in a compound channel with rigid vegetation on a floodplain-pocket, materiały konferencyjne URBEM 2005, Drezno, Niemcy, 323-325.

 • Mazurczyk, A., 2004. Horizontal Velocity Distributions in a Compound Channel with a Vegetated Floodplain, XXIV International School of Hydraulics, Hydraulic Problems in Environmental Engineering. 13-17 September 2004, Jastrzębia Góra, Gdańsk, 211-218. 

Projekty:

Nagrody i odznaczenia:

 • laureatka konkursu na najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska organizowanego przez Fundację im. Nowickiego – 9-miesięczne stypendium na Politechnice w Brunszwiku w Niemczech

 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za bardzo wysokie wyniki w nauce (2001/2002)

 • doktorat z wyróżnieniem

 • praca magisterska z wyróżnieniem

Certyfikaty:

 • certyfikat zarządzania projektami Prince 2 Foundation

 

 

 

Aktualizacja strony: 20.07.2016

Prowadzone projekty

 • chihe