Pomiary hydrometryczne

 

EKSPERTYZY I BADANIA NA ZLECENIE

 

SZEROKI ZAKRES POMIARÓW HYDROMETRYCZNYCH

  • pomiary przepływu i prędkości wody z użyciem metod magnetycznych i akustycznych
  • pomiary jakości wody in-situ w rzekach i jeziorach

EKSPERYMENTY ZNACZNIKOWE Z UŻYCIEM RODAMINY WT

  • określanie szybkości transportu i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w rzekach

                                                                                                

EKSPERTYZY I BADANIA NA ZLECENIE

 

SZEROKI ZAKRES POMIARÓW HYDROMETRYCZNYCH

  • pomiary przepływu i prędkości wody z użyciem metod magnetycznych i akustycznych
  • pomiary jakości wody in-situ w rzekach i jeziorach

EKSPERYMENTY ZNACZNIKOWE Z UŻYCIEM RODAMINY WT

  • określanie szybkości transportu i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w rzekach