Monitorig sejsmiczny

OFERUJEMY ANALIZY EKSPERCKIE I USŁUGI NA ZLECENIE 

OKREŚLANIE ZAGROŻENIA SEJSMICZNEGO (TZW. ANALIZY HAZARDU SEJSMICZNEGO)

  • analiza hazardu dla sejsmiczności tektonicznej,
  • analiza hazardu dla sejsmiczności indukowanej działalnością człowieka
  • określanie zagrożenia sejsmicznego wybranej lokalizacji w kontekście konkretnych inwestycji np. turbiny wiatrowe itp.

MONITORING SEJSMICZNY WYBRANYCH LOKALIZACJI-PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

  • planowanie i optymalizacja sieci sejsmologicznych
  • analiza szumu sejsmicznego
  • akwizycja i opracowywanie danych sejsmologicznych

SZACOWANIE PARAMETRÓW ŹRÓDEŁ SESJMICZNYCH

OPTYMALIZACJA I KALIBRACJA METOD OBLICZENIOWYCH UŻYWANYCH STANDARDOWO DO OKREŚLANIA PARAMETRÓW ŹRÓDŁA SEJSMICZNEGO.