Sejsmika Inżynierska

 

OFERUJEMY ANALIZY EKSPERCKIE PRZY UŻYCIU NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

MIKROSEJSMIKA

 • rozpoznanie geoinżynieryjne gruntu z użyciem przenośnych źródeł sejsmicznych do ok.100m, w celu:
 • wyznaczenia podłoża skalnego
 • wyznaczenia zwierciadła wód gruntowych, uskoków przypowierzchniowych i deformacji
 • projektowanie posadowienia obiektów takich jak: autostrady, tunele, obiekty hydrotechniczne

TOMOGRAFIA SEJSMICZNA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

 • głębokościowe przekroje sejsmiczne 2D lub 3D rozkładu prędkości fal podłużnych o dowolnej głębokości i rozdzielczości dla
 • oceny stanu wałów przeciwpowodziowych, 
 • lokalizacji nieciągłości, kawern

PRZETWARZANIE DANYCH SEJSMICZNYCH

 • reinterpretacja danych archiwalnych przy użyciu współczesnych metod obrazowania sejsmicznego i metod tomograficznych

                                                                                

PRZETWARZANIE DANYCH SEJSMICZNYCH W DOMENIE CZASU

OBRAZOWANIE DANYCH SESJSMICZNYCH W DOMENIE GŁĘBOKOŚCI

INWERSJA PEŁNEGO POLA FALOWEGO

MODELOWANIE SEJSMICZNE I PROJEKTOWANIE BADAŃ SEJSMICZNYCH

 

 

MAMY MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA POMIARÓW W TRUDNYM TERENIE NP.OBSZARY MIEJSKIE, WZGÓRZA

DYSPONUJEMY ZESTAWEM SAMODZIELNYCH, JEDNOKANNAŁOWYCH STACJI SESMICZNYCH TYPU DATA-CUBE I REFTEKTEXAN ORAZ PRZENOŚNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII SEJSMICZNEJ(PEG-40)

OFERUJEMY ANALIZY EKSPERCKIE PRZY UŻYCIU NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

MIKROSEJSMIKA

 • rozpoznanie geoinżynieryjne gruntu z użyciem przenośnych źródeł sejsmicznych do ok.100m, w celu:
 • wyznaczenia podłoża skalnego
 • wyznaczenia zwierciadła wód gruntowych, uskoków przypowierzchniowych i deformacji
 • projektowanie posadowienia obiektów takich jak: autostrady, tunele, obiekty hydrotechniczne

TOMOGRAFIA SEJSMICZNA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

 • głębokościowe przekroje sejsmiczne 2D lub 3D rozkładu prędkości fal podłużnych o dowolnej głębokości i rozdzielczości dla
 • oceny stanu wałów przeciwpowodziowych, 
 • lokalizacji nieciągłości, kawern

PRZETWARZANIE DANYCH SEJSMICZNYCH

 • reinterpretacja danych archiwalnych przy użyciu współczesnych metod obrazowania sejsmicznego i metod tomograficznych

                                                                                

PRZETWARZANIE DANYCH SEJSMICZNYCH W DOMENIE CZASU

OBRAZOWANIE DANYCH SESJSMICZNYCH W DOMENIE GŁĘBOKOŚCI

INWERSJA PEŁNEGO POLA FALOWEGO

MODELOWANIE SEJSMICZNE I PROJEKTOWANIE BADAŃ SEJSMICZNYCH

 

 

MAMY MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA POMIARÓW W TRUDNYM TERENIE NP.OBSZARY MIEJSKIE, WZGÓRZA

DYSPONUJEMY ZESTAWEM SAMODZIELNYCH, JEDNOKANNAŁOWYCH STACJI SESMICZNYCH TYPU DATA-CUBE I REFTEKTEXAN ORAZ PRZENOŚNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII SEJSMICZNEJ(PEG-40)