Ogłoszenia IGF PAN

Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2020
         
 
 
 
 
                     
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 • PAN MGR ARPAN BAGCHI STYPENDYSTĄ W PROJEKCIE PN.: "MECHANISTYCZNE WYJAŚNIENIE GENEROWANIA (I ODSTĘPSTW OD) UNIWERSALNEJ KRZYWEJ ROZKŁADU PRAWDOPODOBIEŃSTWA CZASU POWROTU TRZĘSIEŃ ZIEMI POPRZEZ KONSTRUKCJE ROZWIĄZYWALNYCH STOCHASTYCZNYCH AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH I ICH OPIS ANALITYCZNY" 
  W dniu 2 lipca 2018 r. zebrała się komisja stypendialna w składzie:
  dr hab. Mariusz Białecki, prof. PAN - przewodniczący komisji (kierownik Projektu)
  dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN
  dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN,
  która po rozpatrzeniu wniosków postanowiła przyznać stypendium naukowe w ramach grantu NCN: "Mechanistyczne wyjaśnienie generowania (i odstępstw od) uniwersalnej krzywej rozkładu prawdopodobieństwa czasu powrotu trzęsień ziemi poprzez konstrukcje rozwiązywalnych stochastycznych automatów komórkowych i ich opis analityczny" panu Arpan Bagchi
 
 • Pani mgr Agata Bury stypendystką w projekcie pn.: "Dynamo magnetyczne indukowane przez siły wyporu" 
  W dniu 30 maja 2018 r. zebrała się komisja stypendialna w składzie:
  dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN - przewodniczący komisji (kierownik Projektu)
  dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN
  dr hab. Mariusz Białecki, prof. PAN,
  która po rozpatrzeniu wniosków postanowiła przyznać stypendium naukowe w ramach grantu NCN: "Dynamo magnetyczne indukowane przez siły wyporu" pani mgr Agacie Bury.

   
      
 
 
 • W związku z  uwagą zgłoszoną przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020) ws. sprawie  braków w ww. dokumencie upublicznionym w dniu 06.02.2017r.,   załączony  Protokół uwzględnia te uwagi.  Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, stanowiącym jeden z wymaganych załączników do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu z Działania 2.2 ,,Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

​PROTOKÓŁ Z PUBLICZNEJ PREZENTACJI  "WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ (EZPZO) W WYBRANYCH INSTYTUTACH POLSKIEJ AKADEMII NAUK "  Protokół podsumowuje prezentację założeń projektu  pt. ,,Wdrożenie Elektronicznej Zintegrowanej Platformy Zarządzania Organizacją (EZPZO) w wybranych instytutach Polskiej Akademii Nauk", która miała miejsce w dniu 31.01.2017 r. w siedzibie Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie.

 • Dokument upubliczniony dnia 6.02.2017 PROTOKÓŁ Z PUBLICZNEJ PREZENTACJI-  "WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ (EZPZO) W WYBRANYCH INSTYTUTACH POLSKIEJ AKADEMII NAUK ".
 • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pt. "WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ (EZPZO) W WYBRANYCH INSTYTUTACH POLSKIEJ AKADEMII NAUK ".

PREZENTACJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31.01.2017 R. O GODZ. 14:30 W SIEDZIBIE INSTYTUTU GEOFIZYKI PAN W WARSZAWIE UL. KSIĘCIA JANUSZA 64 W SALI 213.

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 (PO PC), II osi priorytetowej, działania 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej.

Osoby i podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do dnia 30.01.2017 r. na adres e-mail: popc_prezentacja_publiczna@igf.edu.pl (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi reprezentowanej instytucji - jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego "Publiczna prezentacja założeń projektu", utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz. 

 

 

Pliki do pobrania: