Pomiary magnetyczne

OFERUJEMY ANALIZY EKSPERCKIE I USŁUGI NA ZLECENIE 

 

POMIARY SKŁADOWYCH ZIEMSKIEGO POLA MAGNETYCZNEGO

  • pomiary deklinacji magnetycznej np. na lotniskach

BADANIE TERENU POD KĄTEM WYSTĘPOWANIA ANOMALII MAGNETYCZNYCH

  • lokalizacje lotnisk i lądowisk

DOSTARCZANIE W CZASIE RZECZYWISTYM DANYCH O AKTYWNOŚCI MAGNETYCZNEJ W CELU:

  • określania warunków propagacji fal radiowych
  • pomiarów związanych z ochroną katodową rurociągów
  • wierceń kierunkowych związanych z eksploatacją złóż ropy lub gazu

KALIBRACJA MAGNETOMETRÓW DO POMIARÓW ZIEMSKIEGO POLA MAGNETYCZNEGO

 POMIARY ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA METODAMI MAGNETYCZNYMI "ODKURZONA WARSZAWA"