Medal im. prof. Adama Dziewońskiego

 

Laureaci 

2022

2018

 

Pierwsze wręczenie medalu miało miejsce podczas uroczystości z okazji 65-lecia istnienia Instytutu Geofizyki PAN

 

Przyznanie Medalu im. prof. Adama Dziewońskiego jest objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. 

      

 

ZASADY Przyznawania mEDALU IM. PROF. ADAMA DZIEWOŃSKIEGO USTALA REGULAMIN.