Międzynarodowy Doradczy Zespół Ekspertów

Międzynarodowy Doradczy Zespół Ekspertów IGF PAN w składzie:

  1. Prof. Barbara Romanowicz, Berkeley Seismological Laboratory, USA
  2. Prof. Paolo Papale, INGV, Włochy
  3. Prof. John Ludden, Heriot-Watt University, Wielka Brytania
  4. Prof. Jochen Aberle, Braunschweig University, Niemcy
  5. Prof. Peter Spichtinger, Johannes Gutenberg University Mainz, Niemcy

Do zadań realizowanych przez Doradczy Zespół Ekspertów IGF PAN należy przekazywanie Dyrektorowi Instytutu opinii na temat;

  • obszarów badań i rozwoju prowadzonych w Instytucie, które mogą zapewnić realizację misji IGF PAN, w tym również wytyczyć kierunki rozwoju, umożliwiające w perspektywie wzmacnianie pozycji naukowej i badawczej Instytutu.
  • konsultacje obejmują strategię i planowanie prac badawczo-rozwojowych w Instytucie,
  • wykorzystanie i rozpowszechnianie wyników badań naukowych, współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi oraz edukację.