Gospodarka

 Jesteśmy świadomi, że prowadzenie geofizycznych badań naukowych nabiera coraz większego aplikacyjnego charakteru oraz  społeczno-gospodarczego znaczenia.  Dlatego też podejmujemy wszelkie starania, żeby sprostać nowym wyzwaniom. Jednym z nich jest konieczność badań złóż naturalnych surowców energetycznych min. gazu łupkowego i ich efektywne wykorzystanie dla rozwoju naszego kraju.

         W ramach obserwacji środowiska naturalnego, prowadzimy min. pomiary zanieczyszczeń gazowych, całkowitej zawartości ozonu oraz natężenia promieniowania UV-B. Ponadto zgłębiamy zagrożenia naturalne i antropogeniczne takie jak powodzie, trzęsienia Ziemi, zanieczyszczenia wody i atmosfery oraz skutki zmian klimatycznych. Ze względu na różnorodność prowadzonych badań jak i wypełnianie przez Instytut obligacji państwa w zakresie prowadzenia ciągłych obserwacji  i uczestnictwa w globalnej wymianie danych, zleceniodawcą wielu działań są instytucje państwowe. Współpracujemy też z ośrodkami przemysłowymi, przedsiębiorstwami, dla których przeprowadzamy ekspertyzy i badania na zlecenie.