Stypendium im.Prof. Kacpra Rafała Rybickiego

 

                     Stypendyści

 

 • 2021 - DR OSKAR GŁOWACKI
 • 2020 - DR KATARZYNA DUDZISZ
 • 2019 - DR INŻ. ANNA ŁOBODA
 • 2018 - DR MAGDALENA MROKOWSKA
 • 2017 - DR TOMASZ WAWRZYNIAK
 • 2016 - MGR OSKAR GŁOWACKI
 • 2015 - MGR ANDRZEJ GÓRSZCZYK
 • 2014 - DR ŁUKASZ RUDZIŃSKI
 • 2013 - DR KRZYSZTOF MIZERSKI
 • 2012 - DR IWONA MARKIEWICZ
 • 2011 - DR ROBERT BIALIK
 • 2010 - DR BEATA ORLECKA-SIKORA
 • 2009 - DR ADAM PIOTROWSKI
 • 2008 - DR INŻ. MICHAŁ MALINOWSKI

 

STYPENDIUM ZOSTAŁO UFUNDOWANE PRZEZ PROF. DR HAB. KACPRA RAFAŁA RYBICKIEGO,
WYBITNEGO UCZONEGO, GEOFIZYKA, AUTORA WIELU PRAC Z ZAKRESU SEJSMOLOGII TEORETYCZNEJ
ORAZ MODELOWANIA LOSÓW ZIEMI I INNYCH PLANET, DŁUGOLETNIEGO PRACOWNIKA 
I DYREKTORA INSTYTUTU GEOFIZYKI PAN. 

Profesor Kacper Rafał Rybicki
1940 - 2008

 

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM IM. PROF. KACPRA RAFAŁA RYBICKIEGO OKREŚLA REGULAMIN (Załącznik do Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16-10-2009r. (MNiSW – DNS-WSP- 6101-2525-4/2M/09)