Dokumenty

Faza inicjalna:

Faza implementacji:

Faza odnowienia:

 

Dokumenty wspierające:

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (wyd. III)
Zarządzenie nr 9/2016 Dyrektora IGF PAN z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia zasad i zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w IG PAN
Decyzja nr 9/2018 Dyrektora IGF PAN z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Komunikacji Naukowej i Edukacji
Zarządzenie nr 18/2019 Dyrektora IGF PAN z dnia 1 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Międzynarodowego Doradczego Zespołu Ekspertów w IGF PAN
Decyzja nr 17/2020 Dyrektora IGF PAN z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Programowego ds. strategii naukowej IGF PAN
Decyzja nr 07/2021 Dyrektora IGF PAN z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania w Instytucie Geofizyki PAN Komisji do wypracowania Planu Równości Płci dla Instytutu Geofizyki PAN /Gender Equality Plan/
Decyzja nr 17/2021 Dyrektora IGF PAN z dnia 21 października 2021 r. w sprawie powołania w IGF PAN Grupy Roboczej ds. wdrażania i monitorowania Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) 
Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora IGF PAN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Strategii HR dla Pracowników Naukowych IGF PAN (HRS4R)"
Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora IGF PAN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Planu Równości Płci dla IGF PAN"

Decyzja nr 2/2022 Dyrektora IGF PAN z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie powołania w IGF PAN Komisji ds. wdrażania
i monitorowania Strategii HR dla Pracowników Naukowych (HRS4R) i Planu Równości Płci (GEP) 

OTM-R - krótki przewodnik graficzny

Regulamin przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w IGF PAN