Praktyki i staże naukowe

 

Praktyki/staże możliwe są do odbycia w każdym z Zakładów Naukowych Instytutu. Dają one możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w naszych laboratoriach, podczas prac badawczych w terenie pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej. Zdajemy sobie sprawę, że praktyczna forma edukacji w naukach ścisłych, jest w dzisiejszych czasach niezbędna dla rozwoju przyszłych pokoleń naukowców.

Od naszych praktykantów/stażystów oczekujemy:

  • zaangażowania,
  • chęci do współpracy,
  • samodzielności,
  • pasji naukowej.

Wymagania formalne:

Aby odbyć praktyki/staż w IGF PAN:

1) Konieczny jest bezpośredni kontakt z Kierownikiem danego Zakładu (lista Zakładów oraz kontakt do Kierowników dostępne tutaj);

2) Po uzyskaniu akceptacji Kierownika Zakładu i wyznaczeniu opiekuna praktyk/stażu konieczne jest podpisanie umowy/porozumienia o współpracy naukowej instytucji kierującej na praktyki/staż a Instytutem Geofizyki PAN;

3) Po podpisaniu umowy/porozumienia ustalany jest indywidualny program praktyk/stażu.

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu:

ANNA KOWALEWSKA - sekretariat naukowy

tel.: +48 22 6915-983
e-mail: akowalewska@igf.edu.pl