Anahita Sattari

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. 2021  poz. 478 z późn. zm.), w związku z § 8 ust. 5 Szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora pani Anahicie Sattari.

Rozprawa doktorska Anahity Sattari

Streszczenie rozprawy doktorskiej Anahity Sattari

Recenzja w postępowaniu Anahity Sattari: prof. dr hab. Jerzy Bartnicki

Recenzja w postępowaniu Anahity Sattari: prof. dr hab. Szymon Malinowski 

Recenzja w postępowaniu Anahity Sattari: prof. dr hab. Joanna Wibig

Uchwała Rady Naukowej IGF PAN - dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Anahity Sattari 

Uchwała Rady Naukowej IGF PAN - nadanie stopnia - Anahita Sattari

 

Rejestr zmian
Data wytworzenia: 2022-10-11 10:14:46
Wprowadził:
Data udostępnienia: 2022-07-06 13:57:02
Zatwierdził: