Habilitacje

Rok 2018

Lech Krysiński - "Metody analizy morfologii pola grawitacyjnego Ziemi pod katem jego związku ze strukturą litosfery"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 13.02.2018 r.                                                                                    

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Kryński, prof. dr hab. Teresa Grabowska, dr hab. Stanisław Mazur

Rok 2017

Paweł Wiejacz - "Zastosowanie metod sejsmologii obserwacyjnej do danych z polskich stacji sejsmicznych"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 26.09.2017 r.                                                                                    

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Idziak, prof. dr hab. inż. Wacław Zuberek, dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN

Zenon Nieckarz - "Metody oceny i analiza elektrycznej aktywności burzowej w różnych skalach przestrzennych"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 09.05.2017 r.                                                                                    

Recenzenci: prof. dr hab. Szymon Malinowski, prof. dr hab. Joanna Wibig, prof. dr hab. Janusz Krzyścin

Wojciech Czuba - "Trójwymiarowa struktura sejsmiczna litosfery zachodniego Svalbardu w szczególności w obszarze pasywnej krawędzi kontynentalnej"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 11.04.2017 r.                                                                                    

Recenzenci: dr hab. Piotr Krzywiec, prof. dr hab. Kaja Pietsch, dr hab. Piotr Senatorski, prof. PAN

Beata Górka- Kostrubiec  - "Właściwości magnetyczne związków żelaza zastosowane do oceny zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 23.02.2017 r.                                                                                    

Recenzenci: dr hab. Tadeusz Magiera, prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, dr hab. Rafał Junosza- Szaniawski

Marzena Osuch  - "Modelowanie procesów hydrologicznych w zmieniających się warunkach klimatycznych"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 23.02.2017 r.                                                                                    

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Wibig, prof. dr hab. Joanna Pociask- Karteczka, prof. dr hab. Krzysztof Migała

Grzegorz Lizurek  - "Inwersja tensora momentu sejsmicznego oraz mechanizmy ogniskowe jako narzędzie analizy i dyskryminacji zjawisk tektonicznych i antropogenicznych na przykładzie sejsmiczności Polski"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 23.02.2017 r.                                                                                    

Recenzenci: dr hab. Krystyna Stec, prof. dr hab. Wacław Zuberek, dr hab. Wojciech Dębski

Rok 2015

Robert Bialik - "Dyfuzja i początek ruchu cząstek rumowiska rzecznego w formie saltacji"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 04.12.2015 r.                                                                                    

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy M. Sawicki, prof. dr hab. inż. Stanisław Massel, dr hab. Krzysztof Mizerski

Rok 2014

Mariusz Majdański -"Szacowanie dokładności modeli skorupy ziemskiej uzyskanych z analizy szerokokątnych danych sejsmicznych w celu wyznaczenia regionalnych modeli referencjnych skorupy"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 12.02.2014r.                                                                                    

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak, prof. dr hab. Adam Idziak, dr hab. Leszek Czechowski

Adam Piotorwski - "Rozwój Algorytmów Ewolucyjnych i ich wykorzystanie do prognozowania zmiennych hydrologicznych"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 12.02.2014r.

Recenzenci: prof. dr hab. Witold G. Strupczewski, dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. PW, prof. dr hab. inż. Zbigniew W. Kundzewicz

Aleksander Pietruczuk - "Obszary źródłowe i własności aerozolu w centralnej Polsce"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 12.02.2014r.

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Wibig, dr hab. Jacek Piskozub, prof. IO PAN, prof. dr hab. Jacek Borkowski

Grzegorz Kwiatek -"Procesy fizyczne w ognisku i relacje skalowalności w sejsmiczności indukowanej i badaniach laboratoryjnych

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 09.04.2014r.

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak, prof. dr hab. Stanisław Lasocki, dr hab. Grzegorz Mutke, prof. GIG.

Rafał Junosza-Szaniawski - "Zastosowanie metod paleomagnetycznych do badań ewolucji łańcuchów górskich"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 03.06.2014r.

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Żaba, prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz

Rok 2013

Michał Malinowski - „Zaawansowane metody przetwarzania i modelowania sejsmicznego dla obrazowania skomplikowanej budowy geologicznej i aplikacji poszukiwawczychUchwała"

Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 21.02.2013r.

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch, prof. dr hab. inż. Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. ING PAN

Mariusz Białecki - „Stochastyczne automaty komórkowe i ich zastosowanie do modelowań wybranych aspektów sejsmiczności"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 13.06.2013r.

Recenzenci: dr hab. Adam Cichy, prof. nadzw. AGH, dr hab. Jan L. Cieśliński, prof UwB, dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN

Janusz Jarosławski - “Właściwości optyczne aerozolu atmosferycznego w ultrafioletowym zakresie widma oraz jego wpływ na natężenie ultrafioletowego promieniowania słonecznego przy powierzchni Ziemi"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 13.06.2013r.

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Borkowski, prof dr hab. Krzysztof Fortuniak, dr hab. Jacek Piskozub prof. PAN

Krzysztof Mizerski - "Niestabilności magnetohydrodynamiczne w płynnym jądrze Ziemi i innych obiektach astrofizycznych"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 18.12.2013r.

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Teisseyre, prof. dr hab. Grzegorz Łukasiewicz, dr hab. Jan Błęcki, prof. PAN.

Postępowanie habilitacyjne zakończone z wyróżnieniem

Waldemar Jóźwiak - "Badania magnetowariacyjne struktury litosfery w strefie brzeżnej kratonu wschodnioeuropejskiego - nowa metodyka i rezultaty"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 18.12.2013r.

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Guterch, prof. dr hab. Jadwiga Jarzyna, dr hab. Stanisław Mazur.

Rok 2012

Krzysztof Kochanek - „Jednotematyczny zbiór publikacji"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 5.07.2012r.

Recenzenci: prof. dr hab. Laura Radczuk, dr hab. Tomasz Okruszko, prof. SGGW , prof. dr hab. Małogrzata Gutry-Korycka

Beata Sikora-Orlecka - „Rola transferu naprężeń statycznych w różnoskalowym procesie sejsmogenicznym"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 5.07.2012r.

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kijko, prof. dr hab. Henryk Marcak, prof. dr hab. Wacław M. Zuberek

Rok 2011

Tomasz Janik - „Różnorodność struktury litosfery kratonu wschodnioeuropejskiego w świetle wyników głębokich badań sejsmicznych

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 24.02.2011r.

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Ślączka, prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna, prof. dr hab. inż. Teresa Grabowska, dr hab. inż. Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, prof. Instytutu Nafty i Gazu

Piotr Środa - „Sejsmiczne modele struktury litosfery w strefie kontaktu orogenu karpackiego, terranów paleozoicznych i kratonu wschodnioeuropejskiego na obszarze Polski południowo-wschodniej

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 11.05.2011r.

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch, prof. dr hab. inż. Andrzej Kostecki, dr hab. Paweł Aleksandrowski, prof. UWr., dr hab. inż. Piotr Krzywiec

Rok 2008

Piotr Głowacki - "Rola procesów fizyczno-chemicznych w kształtowaniu struktury wewnetrznej i obiegu masy lodowców Spitsbergenu"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 18.06.2008r.

Recenzenci: prof. dr hab. Stanislaw Staśko, prof. dr hab. Kazimierz Pękala, prof. dr Krzysztof Birkenmajer, prof. dr hab. Józef Pacyna

Rok 2007

Włodzimierz Bielski - "Nonstationary flows of viscous fluids trough porous elastic media. Homogenization method" ("Niestacjonarne przepływy cieczy lepkich przez sprężyste ośrodki porowate. Mtoda homogenizacji")

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 28.06.2007r.

Recenzenci: prof. dr hab. Kzimierz Piechór, prof. dr hab. Roman Teisseyre, prof. dr hab. Marek Cieplak, prof. dr hab. Tomasz Lewiński

Barbara Kopcewicz - "Ecological aspects of Mössbaur study of iron - containing atmospheric aerosol" ("Ekologiczne aspekty mössbauerowskich badań aerozolu atmosferycznego zawierającego żelazo")

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 27.06.2007r.

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Borkowski, prof. dr hab. Włodzimierz Zych, prof. dr Andrzej Hrynkiewicz, prof. dr hab. Mieczysław Budzyński

Rok 2006

Piotr Senatorski - "Interactive dynamics of a heterogeneous seismic source. A model with the slip-dependent friction" ("Interaktywna dynamika niejednorodnego źródła sejsmicznego. Model z tarciem zależnym od przesunięć")

Data zatwierdzenia Uchwały Rady Naukowej przez CK: 27.06.2006r.

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Teisseyre, prof. dr hab. Adam Idziak, dr hab. Halina Jędrzejowska-Tyczkowska

Krzysztof Nowożyński - "New methods for parametrization and determination of transfer functions and impulse responses" ("Nowe metody parametryzacji wyznaczania funkcji przejścia i reakcji impulsowych")

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 14.11.2006r.

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Napiórkowski, prof. dr hab. Adam Idziak, prof. dr hab. Andrzej Leśniak, prof. dr hab. Andrzej Kostecki

Tomasz Ernst - "Wykorzystanie pomiarów magnetotellurycznych do poszukiwania i analizy prekursorów trzęsień ziemi"

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 15.11.2006r.

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Kowalczuk, prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński, prof. dr hab. Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, prof. dr hab. Juliusz Miecznik

Prowadzone projekty

  • chihe