Nadawanie Stopni Naukowych

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zobowiązała Radę Naukową Instytutu Geofizyki PAN do określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (art. 221, ust. 14) oraz sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (art. 192, ust. 2).

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (in English)

Rejestr zmian
Data wytworzenia: 2021-06-16 15:03:37
Wprowadził: Anna Cygan
Data udostępnienia: 2019-12-03 13:54:51
Zatwierdził: Marek Lewandowski