Akty prawne

iNSTYTUT DZIAŁA NA PODSTAWIE 

1) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 poz. 675);

2) Statut Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010r.;

3) Uchwała Nr 9/70 Prezydium PAN z dnia 6 października 1970 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Geofizyki w Instytut Geofizyki, zatwierdzonej uchwałą Nr 176/71 Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1971 r.;

4) Statut Instytutu Geofizyki PAN z dnia 19 stycznia 2023r.

 

 

Rejestr zmian
Data wytworzenia: 2023-11-29 13:59:05
Wprowadził: Anna Zdunek
Data udostępnienia: 2016-12-08 15:00:44
Zatwierdził: Beata Orlecka-Sikora