Anna Odzimek

Na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 16 Szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego pani dr Annie Odzimek.
Wniosek o nadanie stopnia doktora habiltowanego dr Annie Odzimek
Uchwała Rady Naukowej IGF PAN - wyznaczenie komisji habilitacyjnej w postępowaniu dr Anny Odzimek
Recenzja prof. dr. hab. Michała Ostrowskiego - postępowanie dr Anny Odzimek
Recenzja prof. dr. hab. Jana Błęckiego - postępowanie dr Anny Odzimek
Recenzja dr. hab. inż. Grzegorza Masłowskiego - postępowanie dr Anny Odzimek
Recenzja dr hab. Zuzanny Bielec-Bąkowskiej - postępowanie dr Anny Odzimek
Uchwała komisji habiltacyjnej wraz z uzasadnieniem - postępowanie dr Anny Odzimek
Uchwała Rady Naukowej IGF PAN nadnie stopnia doktora habilitowanego dr Annie Odzimek
 
Rejestr zmian
Data wytworzenia: 2021-06-02 14:05:04
Wprowadził: Anna Cygan
Data udostępnienia: 2020-10-08 16:00:22
Zatwierdził: Marek Lewandowski