Zespół

Zespół ds. wdrożenia zasad i zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w IG PAN został powołany zarządzeniem Dyrektora nr 9/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Skład Zespołu:

Przedstawiciele naukowców:

Prof. dr hab. Maria Teisseyre-Jeleńska (Zakład Magnetyzmu) – Koordynator Zespołu;

Dr hab. Mariusz Majdański (Z-ca Dyrektora ds. Naukowych)  Z-ca Koordynatora Zespołu;

Dr Anna Odzimek (Zakład Fizyki Atmosfery);

Dr Oskar Głowacki (Zakład Badań Polarnych i Morskich).

Przedstawiciele administracji:

Mgr Arleta Roguszewska (Dział Personalny);

Mgr inż. Agata Szczegielniak-Kwaśniak (Dział Promocji);

Dr Joanna Danilczuk-Zebmrzuska (Dział Zarządzania Projektami).

 

W listopadzie 2021 r., decyzją Dyrektora nr 17/2021 powołana została Grupa Robocza ds. wdrażania i  monitorowania Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

Skład Grupy:

Przedstawiciele naukowców:

Prof. dr hab. Piotr Głowacki (Zakład Badań Polarnych i Morskich);

Dr Agata Goździk (Zespół ds. Komunikacji Naukowej i Edukacji);

Dr Piotr Klejment (Zakład Geofizyki Teoretycznej).

Przedstawicielka doktorantów:

Mgr Izabela Nowaczyńska (Zakład Sejsmologii).

Przedstawiciele administracji:

Mgr Roksana Chmielowska (Dział Informacji i Wydawnictw Naukowych);

Mgr Anna Cygan (Sekretariat Naukowy);

Dr Joanna Danilczuk-Zembrzuska (Audytor Wewn.);

Mgr Arleta Roguszewska (Dział Personalny);

Mgr Sylwia Wink (COG Belsk).

 

Dn. 3 lutego 2022 r., zarządzeniem Dyrektora nr 2/2022, powołana została Komisja ds. wdrażania i monitorowania Strategii HR dla Pracowników Naukowych (HRS4R) i Planu Równości Płci (GEP)

Skład Komisji:

Przedstawiciele naukowców:

Dr Agata Goździk (Zespół ds. Komunikacji Naukowej i Edukacji);

Dr Piotr Klejment (Zakład Geofizyki Teoretycznej);

Dr inż. Piotr Król (Zakład Badań Polarnych i Morskich);

Dr hab. Grzegorz Lizurek (Zakład Sejsmologii);

Dr inż. Magdalena Mrokowska (Zakład Hydrologii);

Prof. dr. hab. inż. Jarosław Napiórkowski (Zakład Hydrologii).

Przedstawiciel doktorantów:

Mgr Marcin Mieszczak (Zakład Badań Polarnych i Morskich).

Przedstawiciele administracji:

Mgr Roksana Chmielowska (Dział Informacji i Wydawnictw Naukowych);

Mgr Anna Cygan (Sekretariat Naukowy);

Mgr Arleta Roguszewska (Dział Personalny).

 

Komitet Monitorujący:

Prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora – Dyrektor Instytutu;

Dr hab. Mariusz Majdański – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych;

Mgr Krzysztof Otto – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych;

Mgr Beata Fromeliusz – Z-ca Dyrektora ds.Administracyjno-Finansowych.