Studia doktoranckie

 

OGŁOSZENIE

Nabór na Studia Doktoranckie Instytutu Geofizyki PAN obejmuje następujące specjalności

  • Badania Polarne i Morskie 
  • Fizyka Atmosfery
  • Geofizyka Teoretyczna
  • Hydrologia i Hydrodynamika
  • Magnetyzm
  • Obrazowanie Geofizyczne
  • Sejsmiczne Badania Litosfery
  • Sejsmologia

 

Kierownik Studiów

dr hab. krzysztof kochanek, prof. pan

tel.: +48 22 6915-862
e-mail: kochanek@igf.edu.pl

 

Prowadzone projekty

  • chihe