Studia doktoranckie

 

OGŁOSZENIE

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację na czteroletnie Studia Doktoranckie na rok akademicki 2018/2019.

Nabór na Studia Doktoranckie Instytutu Geofizyki PAN obejmuje następujące specjalności

 • Badania Polarne i Morskie 
 • Fizyka Atmosfery
 • Geofizyka Teoretyczna
 • Hydrologia i Hydrodynamika
 • Magnetyzm
 • Obrazowanie Geofizyczne
 • Sejsmiczne Badania Litosfery
 • Sejsmologia

Proponowane tematy badawcze

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 przebiega w dwóch terminach:

 • Nabór I- od 21 maja do 20 czerwca 2018 roku
 • Nabór II- od 1 września do 14 września 2018 roku

Sposób rejestracji kandydatów, wymagania formalne, opis kryteriów (w tym preferencje stosowane przy ustaleniu listy rankingowej kandydatów) oraz procedura odwoławcza znajdują się w Regulaminie Rekrutacji na stronie internetowej Instytutu Geofizyki PAN w Zakładce "Informacje dla kandydatów"

Lista Rankingowa kandydatów zostanie ogłoszona:

 • do dnia 6 lipca 2018 roku dla Naboru I
 • do dnia 30 września 2018 roku dla Naboru II

Informacji w sprawie rekrutacji i Studiów udzielają:

 

Kierownik Studiów

dr hab. krzysztof kochanek, prof. pan

tel.: +48 22 6915-862
e-mail: kochanek@igf.edu.pl

 

Prowadzone projekty

 • chihe