Wydarzenia

29.082022

Najnowsze badania erozji wybrzeży Kalifornii z udziałem dr Zuzanny Świrad z IGF PAN

Wynika z nich, że klify nadmorskie w północnych hrabstwach Kalifornii ulegają erozji szybciej niż w innych częściach stanu.

Międzynarodowy zespół badawczy Coastal Processes Group – Adam P. Young ze Scripps Institution of Oceanography na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego i Zuzanna Świrad obecnie z Zakładu Badań Polarnych i Morskich w Instytucie Geofizyki PAN, a wcześniej w latach 2020–2022 na stażu podoktorskim w Scripps – opublikowali niedawno wyniki swoich badań w czasopiśmie „Geomorphology” Spatial and temporal trends in California coastal cliff retreat Wynika z nich, że klify nadmorskie w północnych hrabstwach Kalifornii ulegają erozji szybciej niż w innych częściach stanu.

W badaniach wykorzystano dane o wysokiej rozdzielczości, aby wskazać hot spoty, w których klify cofają się gwałtownie wzdłuż całego wybrzeża stanu.

„To prawdopodobnie największe badanie erozji klifów na podstawie wysokiej rozdzielczości danych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono, które dostarcza pierwszych szczegółowych wskaźników erozji dla kilku części stanu” – mówi geomorfolog Adam P. Young ze Scripps Institution of Oceanography, którego wypowiedź zacytowano w notce prasowej opublikowanej na stronie uniwersytetu.

„Te dane są bardzo istotne z punktu widzenia osiedli ludzkich i infrastruktury zlokalizowanych na szczytach klifów. Świadomość zagrożeń związanych z erozją jest bardzo istotna” – dodaje Zuzanna Świrad z Zakładu Badań Polarnych i Morskich.

Świrad i Young stworzyli jednometrowe cyfrowe modele wysokościowe i ocenili erozję klifu i cofanie się w latach 20092011 i 2016 w pięciometrowych segmentach wzdłuż 866 kilometrów wybrzeża Kalifornii. Erozja została wykryta wzdłuż więcej niż połowy klifów.

Dane z tych badań są dostępne na stronie California Coastal Cliff Erosion Viewer. Użytkownicy mogą zapoznać się z danymi dotyczącymi dowolnego klifu w stanie, aby zobaczyć jego dotychczasowe tempo erozji i związane z nim statystyki cofania się. Strona jest przeznaczona dla decydentów odpowiedzialnych za planowanie i rozwój wybrzeża, ale informacje mogą być również interesujące dla członków społeczności badawczej i ogółu społeczeństwa.

Źródło: https://scripps.ucsd.edu/news/new-high-resolution-study-california-coastal-cliff-erosion-released

Dr Zuzanna Świrad w okresie od lutego 2020 do lutego 2022 odbywała staż podoktorski w Coastal Processes Group  w projekcie Adama P. Younga State-wide assessment of California coastal cliff erosion and retreat finansowanym przez California Ocean Protection Council. W ramach współpracy zespół opublikował dwie inne prace metodyczne: z zastosownia machine learning do wykrywania erozji w obrębie klifów morskich Automating coastal cliff erosion measurements from large-area LiDAR datasets in California, USA oraz z automatycznego mapowania klifów CliffDelineaTool v1.2.0: an algorithm for identifying coastal cliff base and top positions.