Wydarzenia

11.072022

Kolejny sukces Acta Geophysica

W dniu 28 czerwca 2022 r. Clarivate Analytics opublikowało ranking czasopism naukowych (Journal Citation Reports) wraz ze wskaźnikami wpływu (impact factor) za rok 2021.

Z przyjemnością informujemy, że flagowe czasopismo naszego Instytutu, Acta Geophysica, wydawane wspólnie z Komitetem Geofizyki, osiągnęło najwyższy dotychczas impact factor: IF2021=2.293, IF5_year=1.960, plasując się tym samym w trzecim kwartylu (Q3) najbardziej znaczących czasopism z kategorii GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS. W porównaniu do zeszłorocznych statystyk, wynik ten jest wyższy odpowiednio o: 0.235 i 0.303 (IF2020 =2.058, IF5_year=1.657). Rosnący trend niewątpliwie świadczy o znaczącym wzroście poziomu merytorycznego i rozpoznawalności czasopisma w środowisku naukowym.
Cieszy nas również wysoka ocena w rankingu bazy SCOPUS, w którym Acta Geophysica uzyskała Cite Score2021=3.4 oraz SNIP2021=0.946.
Serdecznie dziękujemy wszystkim czytelnikom, autorom oraz recenzentom, bez których sukces czasopisma nie byłby możliwy. Zachęcamy do lektury, publikowania i cytowania prac. Liczymy na to, że dzięki dalszym staraniom całego Zespołu, w przyszłości uda nam się uzyskać jeszcze lepszy rezultat. Dla zainteresowanych – więcej statystyk o Acta Geophysica dostępnych tutaj.
Redakcja Acta Geophysica