Wydarzenia

08.062022

Medal, stypendium oraz awanse naukowe - dzisiejszy dzień upłynął pod znakiem uroczystości

Liczne grono współpracowników, rodziny i przyjaciół uczciło szczególne wyróżnienia naukowe.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania zgromadzonych gości przez panią dyrektor prof. Beatę Orlecką -Sikorę i zaprezentowaniu sylwetki prof. Adama Dziewońskiego, na cześć którego w 2017 roku został ustanowiony medal Jego imienia. Medal jest przyznawany wybitnym geofizykom, po rekomendacji przez Kapitułę, którzy w swojej wyjątkowej działalności przyczyniają się do rozwoju Instytutu i badań geofizycznych. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie, przy jednomyślnej rekomendacji Kapituły, otrzymał prof. Piotr Głowacki z Zakładu Badań Polarnych i Morskich, glacjolog, szanowany i utytułowany polarnik, znawca rejonów polarnych, co wielokrotnie w swoim wystąpieniu na cześć Laureata podkreślał prof. Jacek Jania - Przewodniczący Kapituły. Zgromadzeni mogli również wysłuchać niezwykle inspirującego i osobistego wykładu prof. Głowackiego -Przypadek czy przeznaczenie?

Druga część spotkania była poświęcona wręczeniu Stypendium  prof. Kacpra Rafała Rybickiego - fundatora Stypendium, uczonego, geofizyka, długoletniego pracownika i Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN. W roku 2021 uznanie Komisji ponownie uzyskał dr Oskar Głowacki z Zakładu Badań Polarnych i Morskich który swoje pierwsze Stypendium odebrał w 2016 roku. Słowa uznania wobec Laureata popłynęły również od Magusi Johansson, krewnej profesora Rybickiego. 

Na uhonorowanie zasłużyli również naukowcy, którzy w ostatnim czasie uzyskali awanse zawodowe. Dziś z rąk pani dyrektor mogli odebrać dyplomy doktorskie i habilitacyjne, a wybrani doktoranci mieli możliowść zaprezentowania swoich pierwszych osiągnięć naukowych.

W związku z dzisiejszą uroczystością, powstał okolicznościowy wiersz autorstwa dr. Krzysztofa Teisseyra.

Na Mazowszu, gdy dzień skwarny

miło wspomieć świat polarny.

Tam,  gdzie niedźwiedź, lampart morski, mors i badacz dziwne związki.

Gdzie są długie dni, jak lata

Polak mruczy to cud świata...

Mruczy, trzaska też lodowiec

wie to polski naukowiec.

To jak film! Niezwykła para

Pan Piotr Wielki wart Oskara!

Krzyczy mewa i rybitwa

Ci Głowaccy to jest sitwa!