Wydarzenia

03.122021

Kolejny sukces Acta Geophysica

1 grudnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało zaktualizowany wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Bardzo miło nam poinformować, że dzięki wspólnym staraniom Redakcji, Dyrekcji IGF PAN oraz Komitetu Geofizyki (współwydawcy), w nowym wykazie zwiększyła się punktacja czasopisma Acta Geophysica. Podczas gdy w poprzednim wykazie wynik ten wynosił 40 pkt., w nowym wzrósł do 70 pktW związku z powyższą zmianą, AG plasuje się na tym samym miejscu co m.in. Journal of environmental and engineering geophysics, Applied GeophysicsExploration Geophysics, czy inne poważane czasopisma o podobnej tematyce. Tak wysoki wynik na liście ministerialnej jest niewątpliwym sukcesem dla całej Redakcji i wskazuje na znaczący wzrost jakości i rozpoznawalności journalu w środowisku naukowym.

 

Acta Geophysica w ostatnich trzech latach wyraźnie zwiększa swój Impact Factor (IF za rok 2018: 0.917, za rok 2019: 1.395, za rok 2020: 2.054). Wynika to z dużego nakładu pracy aktywnej, międzynarodowej grupy edytorów, jak i samej marki wydawcy (Springer Nature). Zgodnie z rankingiem JCR (wskaźniki: JIF – Journal Impact Factor oraz JCI – Journal Citation Indicator), czasopismo znajduje się obecnie w trzecim kwartylu (Q3) najbardziej znaczących czasopism w grupie nauk o Ziemi.  

 

Zachęcamy do lektury i trzymamy kciuki za jeszcze lepszy wynik w przyszłości!

 

Dla zainteresowanych - pełny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dostępny tutaj.