Wydarzenia

28.042020

Projekt Smart Exploration laureatem prestiżowej nagrody przyznawanej przez Society of Exploration Geophysicists (SEG)

SEG "Distinguished Achievement Award” 2020 to również uhonorowanie zespołu prof. Michała Malinowskiego zaangażowanego w realizację projektu.

Nagroda jest przyznawana firmie, instytucji lub innej organizacji za konkretny wkład techniczny w rozwój w obszarze geofizyki poszukiwawczej. Wyróżnienie docenia nie tylko aspekt techniczny projektu, ale także komunikowanie opinii publicznej, jaką rolę odgrywa geofizyka w eksploracji i rozwoju zasobów naturalnych. Distinguished Achievement Award” 2020 zostanie wręczona podczas dorocznej konferencji SEG w Houston w październiku 2020 roku.

Zespół z Zakładu Obrazowania Geofizycznego w składzie prof. Michał Malinowski, Brij Singh, Marta Cyz,  bierze udział w realizacji dwóch pakietów roboczych projektu SmartExploration.
W ramach pakietu 3 (Advanced Subsurface Imaging and Modeling), rozwijamy metodykę budowy modelu prędkościowego celem poprawy obrazowania danych sejsmicznych mierzonych na potrzeby poszukiwania rud metali. Brij Singh, w ramach swojej pracy doktorskiej, opracowuje metodykę inwersji pełnego pola falowego wykorzystując unikatowe trójwymiarowe zdjęcie sejsmiczne z rejonu Ludviki (Szwecja). Prace Brija wspiera dr Andrzej Górszczyk, przebywający obecnie na stażu podoktorskim w Uniwersytecie Alpejskim w Grenoble. W ramach pakietu 4 (Target and Data Generation) zajmujemy się reprocessingiem danych sejsmicznych z rejonu Gerolekas (Grecja), gdzie znajdują się bogate złoża boksytów.
Jak podkreśla prof. Michał Malinowski dzięki wykorzystaniu nowych narzędzi, ponownie przetworzone dane wniosły duży wkład w konstrukcję nowego modelu geologicznego tego rejonu Grecji.
Projekt Smart Exploration został wyróżniony m.in. za opracowywanie nowych innowacyjnych, opłacalnych i przyjaznych dla środowiska narzędzi do badań geofizycznych; opracowywanie inicjatyw naukowych realizowanych przez społeczeństwo; bogatą listę publikacji w głośnych międzynarodowych, recenzowanych czasopismach, czołowych gazetach, wydaniach specjalnych i czasopismach branżowych; poszerzanie wiedzy geofizycznej w krajach UE i poza nią poprzez współpracę badawczą; angażowanie się w liczne działania naukowe i inicjatywy mające na celu ułatwianie badań naukowych i zdobywanie doświadczeń zawodowych przez młodych pracowników naukowych i specjalistów.

Projekt Smart Exploration jest finansowany z programu „Horyzont 2020” w ramach umowy o nr 775971.

Prowadzone projekty