Wydarzenia

21.032019

Prof. dr hab. Piotr Głowacki nowym przewodniczącym Komitetu Badań Polarnych przy prezydium PAN

19 marca b.r w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nominacji dla powołanych przez Prezydium PAN członków Komitetu Badań Polarnych na kadencję 2019-2022.

Nominację na Przewodniczącego tego Komitetu z rąk V-ce Prezesa PAN prof. Pawła Rowińskiego, odebrał pracownik naszego Instytutu, znany polarnik prof. Piotr Głowacki

PROF. DR HAB. PIOTR GŁOWACKI, absolwent fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorat obronił z chemii w Uniwersytecie Śląskim, a habilitację z nauk o Ziemi uzyskał w Instytucie Geofizyki PAN. Przedstawiciel licznych organizacji m.in. Komitetu Badań Polarnych oraz Komitetu Geofizyki PAN. Od 2014 r. przedstawiciel Polski w Svaldbard Science Forum, agendzie Research Council of Norway – rządowej jednostki doradczej w zakresie badań naukowych w Norwegii. W 2015 r. uhonorowany odznaczeniem „Bene Merito”, przyznawanym przez ministra spraw zagranicznych za zasługi na rzecz wzmacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej. 
Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydentów RP oraz Krzyżem Komandorskim przez Króla Norwegii za wzmacnianie współpracy norwesko-polskiej w rejonach polarnych. Za działalność dydaktyczną i wychowawczą wyróżniony przez Ministra Szkolnictwa Wyższego Nauki i Techniki nagrodą III-go stopnia. Ekspert zapraszany do prac i rozwiązywania problemów zagrożeń środowiska zagranicą, miedzy innymi na Kubie, Syberii, Uralu, w Hiszpanii, Francji, Bułgarii i na Antarktydzie.
Koordynator wielu projektów krajowych i międzynarodowych, autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz 215 prezentacji, odczytów i wystąpień na konferencjach krajowych i za granicą. Doceniany w kraju i na świecie za zaangażowanie w promocję i popularyzację nauki.
Przez 15 lat kierował Zakładem Badań Polarnych i Morskich IGF PAN oraz odpowiadał za funkcjonowanie Polskiej Stacji Polarnej Hornsund.
  • prof. dr hab. Piotr Głowacki

    prof. dr hab. Piotr Głowacki