Wydarzenia

05.062018

Święto doktorów, doktorów habilitowanych oraz stypendysty

W otoczeniu pracowników, gości oraz najbliższej rodziny naukowcy odebrali dyplomy oraz wręczono Stypendium im. Prof. Kacpra Rafała Rybickiego

 

Kolejnym laureatem tej prestiżowej nagrody, został dr Tomasz Wawrzyniak z Zakładu Badań Polarnych i Morskich, obiecujący badacz obszarów polarnych, uznany edukator oraz popularyzator nauki w kraju i na świecie. 

Stypendium zostało ufundowane przez prof. dr hab. Kacpra Rafała Rybickiego wybitnego uczonego, geofizyka, autora wielu prac z zakresu sejsmologii teoretycznej oraz modelowania losów Ziemi i innych planet, długoletniego pracownika i Dyrektora IGF PAN.

Stypendium przyznawane jest młodemu pracownikowi naukowemu za wybitne i twórcze prace badawcze z zakresu badań podstawowych w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka, udekumentowane publikacją lub serią publikacji

Dyplomy doktorskie odebrali:

  • dr Sylwia Dytłow- rozprawa- Badanie zanieczyszczenia środowiska w Warszawie na podstawie własności magnetycznych kurzu ulicznego
  • dr Tomasz Wawrzyniak- rozprawa-Modelowanie bilansu wodnego arktycznej zlewni niezlodowaconej na przykładzie Fuglebekken (Spitsbergen)
  • dr Izabela Pawlak- rozprawa- Analiza zmienności zawartości ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery w województwie mazowieckim

  • dr inż. Andrzej Górszczyk- rozprawa-Application of Discrete Curvelet Transform in enhanced seismic imaging and accurate velocity model building

  • dr Emilia Karamuz-rozprawa-Wpływ zmian klimatu oraz użytkowania terenu na przepływ środkowej Wisły

Do grona samodzilnych pracowników naukowych dołączyli

  • dr hab. Paweł Wiejacz- rozprawa habilitacyjna-Zastosowanie metod sejsmologii obserwacyjnej do danych z polskich stacji sejsmicznych
  • dr hab. Lech Krysiński- rozprawa habilitacyjna-Metody analizy morfologii pola grawitacyjnego Ziemi pod kątem jego związku ze strukturą litosfery

Fot. DPiPN