Wydarzenia

14.112023

Dr Zuzanna Świrad laureatką stypendium Prof. Rybickiego

Do grona stypendystów, jako 15 nagrodzona dołączyła dr Zuzanna Świrad z Zakładu Badań Polarnych i Morskich IGF PAN. Podczas uroczystości dr Zuzanna Świrad wystąpiła z preznetacją pt. "Sea ice, wind waves and coastal erosion in Hornsund, Svalbard".

Do konkursu zgłoszono czterech kandydatów. Komisja wnikliwie przeanalizowała ich dorobek naukowy z trzech lat poprzedzających datę przyznania Stypendium tj. 2020-2022. Bardzo wysoko oceniono wszystkie cztery zgłoszone wnioski. Zwrócono uwagę na dużą liczbę prac zaliczanych do listy Web of Science i zgromadzonych punktów MEiN oraz znaczny udział w autorstwie tych publikacji. Członkowie Komisji jednogłośnie stwierdzili, że najlepszy dorobek naukowy za lata 2020-2022 osiągnęła dr Zuzanna Świrad.

Dr Zuzanna Świrad jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich. W pracy zajmuje się zagrożeniami naturalnymi, w szczególności erozją brzegów morskich oraz ruchami masowymi. W badaniach stosuje szereg metod w tym teledetekcję, analizy GIS, pomiary z dziedziny oceanografii fizycznej, modelowanie numeryczne, datowanie kosmogeniczne oraz pomiary geofizyczne, między innymi tomografię elektrooporową. Na swoje prace badawcze w Instytucie pozyskała finansowanie z Narodowego Centrum Nauk w konkursie SONATINA-5. Pełni rolę kierownika w projekcie „Energia fal docierających do brzegów fiordu Hornsund, Svalbard".

Jako znaczące publikacje (wg wymogów regulaminu konkursu) zostało zgłoszonych 9 prac współautorstwa dr. Zuzanny Świrad, których sumaryczna liczba punktów MEiN wynosi 1280. Publikacje te ukazały się w czasopismach od 100 do 200 pkt zgodnie z listą czasopism punktowanych MEiN:

  • Remote Sensing of Environment (200 pkt),
  • Global Change Biology (200 pkt),
  • Nature Communications (200 pkt),
  • Geomorphology (100 pkt),
  • Journal of Geophysical Research: Earth Surface (140 pkt),
  • Geoscientific Model Development (140 pkt),
  • Earth Surface Processes and Landforms (100 pkt).

Publikacje te to prace wieloautorskie (od 2 do 9 współautorów), w czterech pracach pani Zuzanna Świrad jest pierwszym autorem.

Stypendium zostało ufundowane przez profesora Kacpra Rafała Rybickiego. Wybitnego uczonego, geofizyka, autora wielu prac z zakresu sejsmologii teoretycznej oraz modelowania losów Ziemi i innych planet, długoletniego pracownika i dyrektora Instytutu Geofizyki PAN. Stypendium przyznawane jest młodemu (do 35 lat) pracownikowi naukowemu lub doktorantowi Instytutu Geofizyki PAN, za wybitne i twórcze prace badawcze z zakresu badań podstawowych w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka, udokumentowane publikacją lub serią publikacji w okresie trzech lat poprzedzających datę przyznania Stypendium.

Korzystając z okazji, chcielibyśmy Państwa zaprosić na najbliższe webinarium z cyklu "Środy z Geofizykami", w ramach projektu "Geofizyka dla Każdego", które poprowadzi dr Zuzanna Świrad. Podczas prelekcji odpowie na pytanie "jak szybko cofają się klify morskie?" oraz omówi szereg technik wykorzystywanych do mierzenia tempa cofania klifów. Aby wziąć udział w webinarium, należy zapisać się przez formularz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYRy0OurCFsLJP87g3cTzkCQpg3sEDKYq8OEuUnU_k0YKE5A/viewform