Miłosz Mężyk

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. 2021  poz. 478 z późn. zm.), w związku z § 8 ust. 5 Szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora panu Miłoszowi Mężykowi.

Rozprawa doktorska Miłosza Mężyka
Streszczenie rozprawy doktorskiej Miłosza Mężyka
Recenzja w postępowaniu Miłosza Mężyka: prof. Andrew Calvert 
Recenzja w postępowaniu Miłosza Mężyka: dr Don White
Recenzja w postępowaniu Miłosza Mężyka: prof. Ramon Carbonell
Uchwała Rady Naukowej IGF PAN - dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Miłosza Mężyka
Uchwała Rady Naukowej IGF PAN - nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy doktorskiej - Miłosz Mężyk 
Rejestr zmian
Data wytworzenia: 2022-07-06 13:54:09
Wprowadził: Anna Cygan
Data udostępnienia: 2020-09-24 16:00:25
Zatwierdził: Marek Lewandowski