Bartosz Owoc

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. 2021  poz. 478 z późn. zm.), w związku z § 8 ust. 5 Szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora panu Bartoszowi Owoc.

Rozprawa doktorska Bartosza Owoc

Streszczenie rozprawy doktorskiej Bartosza Owoc

Recenzja prof. dr. hab. inż. Grzegorza Mutke w postępowaniu Bartosza Owoc

Recenzja prof. dr. hab. Stanisława Mazura w postępowaniu Bartosza Owoc

Recenzja prof. Eleny Kozlovskaya w postępowaniu Bartosza Owoc

Uchwała Rady Naukowej IGF PAN - dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Bartosza Owoc

Uchwała Rady Naukowej IGF PAN - nadanie stopnia - Bartosz Owoc

Rejestr zmian
Data wytworzenia: 2022-07-06 13:54:49
Wprowadził: Anna Kowalewska
Data udostępnienia: 2020-09-24 16:00:44
Zatwierdził: Marek Lewandowski