Agata Bury

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. 2021  poz. 478 z późn. zm.), w związku z § 8 ust. 5 Szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora pani Agacie Bury.

Rozprawa doktorska Agaty Bury

Streszczenie rozprawy doktorskiej Agaty Bury

Recenzja w postępowaniu Agaty Bury: dr hab. inż. Michał Stefaniuk

Recenzja w postępowaniu Agaty Bury: dr hab. Monika Wilde-Piórko 

Recenzja w postępowaniu Agaty Bury: prof. dr hab. Jan Błęcki

Uchwała Rady Naukowej IGF PAN - dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Agaty Bury

Uchwała Rady Naukowej IGF PAN - nadanie stopnia - Agata Bury

 

Rejestr zmian
Data wytworzenia: 2022-07-06 13:53:41
Wprowadził: Anna Kowalewska
Data udostępnienia: 2020-12-02 16:00:53
Zatwierdził: Marek Lewandowski