Wydarzenia

13.112018

100-lecie urodzin na 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Prof. Stanisław Michnowski wieloletni pracownik IGF PAN świętował niecodzienny jubileusz

Uroczystość odbyła się w ramach Posiedzenia Komitetu Geofizyki PAN i zgromadziła liczną grupę współpracowników, wychowanków oraz członków rodziny Pana Michnowskiego. Prof. Paweł Rowiński wręczył Jubilatowi medal Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Życzenia i gratulacje w imieniu IGF PAN złożyła Pani Dyrektor-prof. Beata Orlecka-Sikora.  Podczas sesji naukowej referat wspomnieniowy zaprezentowała prof. Iwona Stanisławska oraz prof. Zbigniew Kłos z Centrum Badań Kosmicznych PAN, a wykład zaproszony wygłosił prof. Earle R. Williams z Massachusett Institute of Technology Cambridge.

Pan Stanisław Michnowski swoje badania naukowe w dziedzinie fizyki atmosfery, prowadził w Obserwatorium Geofizycznym im. Stanisława Kalinowskiego w Świdrze.

Jubilatowi życzymy dalszych lat w zdrowiu!