Obserwacje geomagnetyczne

 

Głównym zadaniem Zespołu Obserwacji Geomagnetycznych  jest wykonywanie ciągłych obserwacji elementów naturalnego ziemskiego pola magnetycznego, czyli prowadzenie tzw. służby magnetycznej. W ramach tej służby prowadzone są ciągłe rejestracje zmian elementów X,Y, Z i F pola magnetycznego oraz wykonuje się magnetyczne pomiary absolutne i wzorcujące.

Równolegle z prowadzeniem obserwacji geomagnetycznych w Zespole Obserwacji Geomagnetycznych prowadzone są różnorodne prace eksperymentalne i konstrukcyjne związane z udoskonalaniem metodyki pomiarów i rejestracji słabych pól magnetycznych i prądów tellurycznych. Zespół Obserwacji Geomagnetycznych w Belsku stanowi też bazę dla licznych badań terenowych (sondowań geomagnetycznych i magnetotellurycznych) prowadzonych przez Zakład Magnetyzmu Ziemskiego IGF PAN w kraju i za granicą.

http://www.intermagnet.org - INTERMAGNET

http://rtbel.igf.edu.pl

Pliki do pobrania: