Aktualności

24.052024

Pięcioro młodych naukowców z IGF PAN zostało laureatami konkursu NCN #SONATA 19

Z ogromną radością publikujemy wyniki konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA19.

Aż pięcioro naszych młodych naukowców uzyskało grant, a wśród laureatów znajdują się:

1. Projekt: Badanie mechanizmu transportu odpadów makroplastiku w potoku z roślinnością 

Budżet: 589 992 PLN 
Kierownik: dr inż. Łukasz Przyborowski / Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki 
Streszczenie: Celem projektu jest skupienie się na problemie zanieczyszczenia rzek makroplastkiem. Naukowcy chcą zbadać, jak roślinność rzeczna wpływa na ruch śmieci plastikowych w wodzie, które mogą przemieszczać się na duże odległości, trafiając do mórz i oceanów, a także stanowią zagrożenie dla środowiska. Badanym miejscem będzie Potok Służewiecki w Warszawie. Wyniki badań pomogą wypracować rozwiązania z zakresu inżynierii wodnej i ekologii.
2. Projekt: Erozja klifów wzdłuż skalistych wybrzeży Bałtyku: obserwacje, rekonstrukcje, predykcje 
Budżet: 996 970 PLN 
Kierownik: dr Zuzanna Świrad / Zakład Badań Polarnych i Morskich 
Streszczenie: Celem projektu jest określenie tempa cofania się klifów morskich nad Morzem Bałtyckim i czynników wywołujących erozję, która stanowi zagrożenie dla domów, dróg i zabytków. Badania będą prowadzone w Estonii, Szwecji i na Łotwie, a ich wyniki ułatwią prognozowanie zmian i usprawnią zarządzanie obszarami nadmorskimi.  
3. Projekt: Meteorologiczne i geofizyczne predyktory epizodów wysokich oraz ekstremalnych koncentracji zanieczyszczeń atmosferycznych 
Budżet: 599 020 PLN 
Kierownik: dr Artur Szkop / Zakład Fizyki Atmosfery 
Streszczenie: Przedmiotem zainteresowania projektu są aerozole atmosferyczne, które są ważnym czynnikiem kształtującym pogodę i klimat na Ziemi, a także wpływają na zdrowie i jakość życia ludzi. Naukowcy chcą uzyskać pełne profile właściwości mikrofizycznych aerozoli, zwłaszcza w najniższej warstwie atmosfery znajdującej się tuż nad ziemią. Wyniki badań będą przydatne w modelowaniu zanieczyszczeń atmosfery, a także ich prognozowaniu, które jest silnie uzależnione od transportu aerozolu w atmosferze. 
4. Projekt: Od pogody kosmicznej do wpływów na klimat: Badanie roli globalnego obwodu elektrycznego 
Budżet: 772 260 PLN 
Kierownik: dr Jose Tacza / Zakład Fizyki Atmosfery 
Streszczenie: Projekt ma na celu zbadanie Globalnego Obwodu Elektrycznego (GOE) i jego interakcji z pogodą kosmiczną oraz klimatem. Naukowcy będą badać, w jaki sposób zjawiska słoneczne, promieniowanie z przestrzeni kosmicznej oraz zjawiska klimatyczne, takie jak El Niño i oscylacja Maddena-Juliana, wpływają na środowisko elektryczne Ziemi. Wyniki badań dostarczą danych pomocnych w łagodzeniu skutków pogody kosmicznej i zmian klimatycznych. 
5. Projekt: Poprawa jakości obrazowania sejsmicznego poprzez uwzględnienie fal wielokrotnych odbitych od powierzchni w procesie migracji głębokościowej 
Budżet: 190 320 PLN 
Kierownik: dr Toktam Zand / Zakład Obrazowania Geofizycznego 
Streszczenie: Założeniem projektu jest połączenie wydajności tradycyjnych metod obrazowania liniowego z potrzebą rekonstrukcji modeli geologicznych w wysokiej rozdzielczości. Dokładne obrazowanie struktury wnętrza Ziemi jest kluczowe dla różnych badań związanych z prognozowaniem trzęsień ziemi, oceną zagrożeń sejsmicznych, inżynierią cywilną i eksploracją zasobów. Metoda badań opracowana w ramach projektu przyczyni się do rozwoju technologii obrazowania sejsmicznego i prognozowania trzęsień ziemi. 
 
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!