Wydarzenia

09.052024

Obrona pracy doktorskiej Alnilam Fernandes

9 maja br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Alnilam Fernandes z Zakładu Fizyki Atmosfery IGF PAN.

Rozprawa, pt. "Wieloaspektowe badanie związków między składnikami atmosferycznymi, aerozolami troposferycznymi, promieniowaniem UV oraz ozonem powierzchniowym", została przygotowana pod kierunkiem Prof. dr hab. Aleksandra Pietruczuka oraz dr Artura Szkopa. Dysertację recenzowali: prof. dr hab. inż. Bogdan Chojnicki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr hab. Mariola Jabłońska (Uniwersytet Śląski) i prof. dr hab. Tymon Zieliński (Instytut Oceanologii PAN).

Alnilam Fernandes rozpoczęła swoją przygodę z Instytutem Geofizyki PAN jesienią 2018 roku, gdy została zrekrutowana do projektu NCN OPUS. Wyspecjalizowała się w wyznaczaniu profili własności aerozolu z synergii fotometrów i LIDAR-ów. Zaowocowało to nie tylko pracami będącymi podstawą dysertacji doktorskiej, ale również badaniami dotyczącymi pomiarów aerozoli przy pomocy dronów. Ponadto jej umiejętności były kluczowe przy powstaniu międzynarodowego opracowania na temat zmian w strukturze aerozoli podczas pandemii COVID19 - mówi promotor pomocniczy, dr Artur Szkop z Zakładu Fizyki Atmosfery. 

Badania prowadzone przez doktorantkę i opisane w dysertacji skupiają się na kompleksowym podejściu do zrozumienia związków między składnikami atmosferycznymi, dynamiką aerozoli, promieniowaniem UV oraz stężeniami ozonu powierzchniowego. Praca ta składa się z czterech powiązanych ze sobą części, które wspólnie eksplorują te związki oraz mogą mieć istotne implikacje dla procesów atmosferycznych.

Pierwsza część badania koncentruje się na analizie rozbieżności między obserwowanymi a modelowanymi stężeniami ozonu przy powierzchni, wykorzystując modele statystyczne takie jak Sztuczne Sieci Neuronowe i Wielokrotną Regresję Liniową. Druga część skupia się na aerozolach troposferycznych, ich potencjalnych źródłach i identyfikacji typów dla poszczególnych warstw zaobserwowanych w troposferze. Wykorzystano tu modele GRASP i MERRA2. Trzecia część bada wpływ warstw aerozolowych na powierzchniowe promieniowanie UV, natomiast ostatnia część skupia się na wpływie pionowej struktury parametrów optycznych aerozoli na współczynniki określające wydajność fotolizy ozonu i dwutlenku azotu.

Praca doktorska Alnilam Fernandes wnosi istotny wkład w zrozumienie procesów atmosferycznych oraz może mieć praktyczne zastosowanie w dziedzinach takich jak monitorowanie jakości powietrza czy prognozowanie zmian klimatu. Z tekstem rozprawy doktorskiej Alnilam Fernandes można zapoznać się na stronie: alnilam-fernandes.php.

Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o przyjęciu obrony i nadaniu stopnia doktora. Serdecznie gratulujemy Alnilam Fernandes oraz życzymy powodzenia w dalszej karierze!